Geografia

Geografia

Geografia

26.01.2022

Geografia – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2022

Studia na kierunku geografia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku geografia w UP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku geografia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • narzędzia informatyczne w geografii
 • fizyka i chemia Ziemi
 • astronomiczne podstawy geografii
 • warsztaty geograficzne
 • geografia ekonomiczna
 • geografia społeczna
 • kształtowanie i ochrona środowiska

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to siedem wydziałów, w ramach których realizowane są kierunki kształcenia poruszające różną problematykę. W bogatej ofercie edukacyjnej, pod literą „G”, kandydaci odnajdą kierunek Geografia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Głównym założeniem kształcenia jest zrozumienie relacji kształtujących się między poszczególnymi elementami przestrzeni geograficznej, procesów zachodzących w przyrodzie, społeczeństwie i gospodarce, jak również zasad racjonalnego wykorzystania i kształtowania środowiska przyrodniczego, społeczno-gospodarczego i kulturowego. Geografia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to także nabycie umiejętności formułowania problemów badawczych, dobierania odpowiednich metod badawczych i prowadzenia badań terenowych i laboratoryjnych, jak również opracowywania wyników i wyciągania wniosków.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: narzędzia informatyczne w geografii, fizyka i chemia Ziemi, astronomiczne podstawy geografii, warsztaty geograficzne, geografia ekonomiczna, geografia społeczna, kształtowanie i ochrona środowiska, historia Ameryki Łacińskiej, zjawiska i procesy fizyczne w przyrodzie, systemy informacji geograficznej, monitoring klimatu. Jaka przyszłość czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Geografię na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie znajdą zatrudnienie w szkolnictwie, instytucjach zajmujących się kompleksowym kształtowaniem i ochroną środowiska przyrodniczego, instytucjach zajmujących się gospodarką przestrzenną, instytucjach zajmujących się warunkami życia ludności oraz organizacją działalności społeczno- gospodarczej.

 

Opinie

Na której uczelni rozpocząć studia? Kandydaci czasami nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważny jest wybór zdobywania wykształcenia. Jeśli wybór pada na Kraków, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Tomek, student Geografii mówi:

„Geografia to kierunek dla ciekawych świata. A Geografia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to kierunek dla każdego, kto chce zostać specjalistą w wybranej przez siebie dziedzinie.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

GEOGRAFIA - ważne informacje

Geografia studia Kraków

Geografia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Geografię na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Geografia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • astronomicznych podstaw geografii,
 • posługiwania się metodami matematycznymi i statystycznymi,
 • prognozowania zachowania środowiska,
 • wykorzystywania praw przyrody w działalności człowieka,
 • wykorzystywania Systemów Informacji Geograficznej do analiz przestrzennych,
 • posługiwania się matematycznym opisem zjawisk i procesów przestrzennych,
 • rozpoznawania form powierzchni Ziemi oraz ich genezy,
 • hydrologii i oceanografii,
 • oceny wpływu zjawisk ekstremalnych na działalność człowieka,
 • określania wpływu warunków pogodowych na zdrowie człowieka,
 • analizowania i interpretowania terytorialnych nierówności w poziomie życia ludności.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Geografia:

Absolwent kierunku Geografia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • szkolnictwie,
 • instytucjach zajmujących się kompleksowym kształtowaniem i ochroną środowiska przyrodniczego,
 • instytucjach zajmujących się gospodarką przestrzenną,
 • instytucjach zajmujących się warunkami życia ludności oraz organizacją działalności społeczno- gospodarczej.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, język angielski, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kryteria kwalifikacji: konkurs dyplomów studiów I stopnia (licencjata lub inżyniera) - dla absolwentów kierunków geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja lub ochrona środowiska, egzamin pisemny (test) z geografii - dla absolwentów studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) innych kierunków

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)