Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie - kierunki studiów

Gospodarka przestrzenna – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2021

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geografia ekonomiczna
 • geodezja i kartografia
 • oprogramowanie użytkowe w gospodarce przestrzennej
 • rysunek techniczny i planistyczny
 • podstawy planowania przestrzennego
 • strategie rozwoju miast
 • podstawy marketingu terytorialnego

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie może pochwalić się szeroką ofertą dydaktyczną, realizowaną w obszarze siedmiu wydziałów. Jakie dyscypliny mogą zgłębiać studenci? Na przykład kierunek Gospodarkę przestrzenną, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru gospodarki przestrzennej, opartej na dorobku nauk geograficznych oraz wybranych dyscyplin nauk społecznych i technicznych, w stopniu pozwalającym na prawidłowe rozumienie wzajemnych, obustronnych relacji między elementami przestrzeni i ich dynamiki. Studenci nabywają umiejętności pozyskiwania, analizy i interpretacji danych o planowaniu, zagospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią oraz prawidłowego posługiwania się terminologią z zakresu geografii oraz nauk ekonomicznych i technicznych.

Program nauczania składa się z takich przedmiotów jak: geografia ekonomiczna, geodezja i kartografia, oprogramowanie użytkowe w gospodarce przestrzennej, rysunek techniczny i planistyczny, podstawy planowania przestrzennego, strategie rozwoju miast, podstawy marketingu terytorialnego, polityka gospodarcza, kartografia numeryczna, zarządzanie obszarami chronionymi. Jaka przyszłość czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Gospodarkę przestrzenną na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji państwowej, jednostkach inspekcji ochrony środowiska, samorządzie terytorialnym, parkach narodowych.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres,w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Seweryn, student Gospodarki przestrzennej mówi:

„Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to dobra uczelnia i nigdy nie miałem co do tego wątpliwości. Uczą tutaj prawdziwi fachowcy, a wiedza, którą przekazują zostanie wykorzystana przez absolwentów w ich życiu zawodowym.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - ważne informacje

Gospodarka przestrzenna studia Kraków

Gospodarka przestrzenna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Gospodarkę przestrzenną na Uniwersytecie Pedagogicznym:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • uwarunkowania społeczno- gospodarczego funkcjonowania i rozwoju różnej skali układów przestrzennych,
 • metod oceny oddziaływania inwestycji na środowisko geograficzne,
 • wpływu procesów i prawidłowości ekonomicznych i społeczno- politycznych na zróżnicowanie warunków życia ludności oraz rozwoju działalności gospodarczej,
 • opracowywania strategii rozwoju obszarów miejskich w różnych uwarunkowaniach przyrodniczych, historycznych i społeczno- gospodarczych,
 • marketingu terytorialnego,
 • struktury i rozmieszczenia przemysłu i usług na świecie,
 • funkcjonowania gospodarki w skali lokalnej i regionalnej,
 • projektowania i planowania przestrzennego,
 • rysunku technicznego, szkicu terenowego, prezentacji kartograficznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Gospodarka przestrzenna:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach administracji państwowej,
 • jednostkach inspekcji ochrony środowiska,
 • samorządzie terytorialnym,
 • parkach narodowych,
 • firmach wykonujących ekspertyzy i opracowania z zakresu ochrony środowiska.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język angielski, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kryteria kwalifikacji: - konkurs dyplomów studiów wyższych (inżyniera) - dla absolwentów kierunków „gospodarka przestrzenna” oraz „architektura i urbanistyka”, „architektura”, „architektura krajobrazu”, „geodezja i kartografia” - egzamin pisemny (test) z podstaw gospodarki przestrzennej; - dla absolwentów studiów wyższych (inżynierskich) innych kierunków.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia geograficzne wybrać

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia geograficzne w Krakowie

UP im. KEN kierunki

Jakie są kierunki geograficzne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Geograficzno-Biologicznym UP

Komentarze (0)