Grafika

Grafika

Grafika

14.06.2022

Grafika – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2022

Studia na kierunku grafika na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku grafika w UP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 38

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku grafika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia i teoria sztuki
 • zagadnienia kultury współczesnej
 • formy i działania przestrzenne
 • edytory grafiki, liternictwo i typografia
 • struktury wizualne
 • grafika ilustracyjna
 • projektowanie graficzne
 • psychologia reklamy

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to jedna z największych szkół wyższych w regionie. W bogatej ofercie dydaktycznej, zbudowanej na bazie siedmiu wydziałów, kandydaci odnajdą kierunek Grafika, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Głównym założeniem nauki jest pozyskanie wykształcenia artystycznego w zakresie grafiki warsztatowej, użytkowej oraz działań pokrewnych, w szczególności multimedialnych – w oparciu o pogłębioną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Studenci pozyskują wiedzę dotyczącą funkcji historii sztuki w kulturze i społeczeństwie oraz nabywają umiejętności analizowania zjawisk sztuki w ujęciu historycznym i współczesnym.

W programie nauczania znajdziemy następujące przedmioty: historia i teoria sztuki, zagadnienia kultury współczesnej, formy i działania przestrzenne, edytory grafiki, liternictwo i typografia, struktury wizualne, grafika ilustracyjna, projektowanie graficzne, psychologia reklamy, metodologia teorii sztuki, autopromocja i marketing sztuki, podstawy multimediów. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Grafiki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie będą mogli wykorzystać w wydawnictwach, telewizji, agencjach graficznych, agencjach reklamowych, galeriach sztuki, instytucjach wystawienniczych, instytucjach kulturalnooświatowych, szkolnictwie.

 

Opinie

Dokąd na studia? Takie oraz podobne pytania zadaje sobie większość kandydatów. Aby ułatwić im podjęcie tej ważnej decyzji, zapytajmy: Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Daria, studentka Grafiki mówi:

„Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to miejsce dla wszystkich, niezależnie od tego jakie mają zainteresowania i czego chcą się uczyć. Na tej uczelni spotykają się fizycy, matematycy, ale także artyści. To świetna uczelnia, którą gorąco polecam.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

GRAFIKA - ważne informacje

Grafika studia Kraków

​Grafika studia

Grafika studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Grafikę na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Grafika na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • określania ram czasowych poszczególnych epok,
 • technik w obszarze działań rysunkowych,
 • aranżacji elementów formalnych na płaszczyźnie,
 • środków wyrazu odpowiednich dla grafiki ilustracyjnej,
 • współczesnych narzędzi projektowych,
 • projektowania komunikatów wizualnych,
 • technicznej realizacji obrazu graficznego,
 • zasad kompozycji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Grafika:

Absolwent kierunku Grafika na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • wydawnictwach,
 • telewizji,
 • agencjach graficznych,
 • agencjach reklamowych,
 • instytucjach wystawienniczych,
 • galeriach sztuki,
 • instytucjach kulturalnooświatowych,
 • szkolnictwie.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest świadectwo maturalne; egzamin wstępny: I etap – przegląd prac, II etap – rozmowa kwalifikacyjna online

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kryteria kwalifikacji: Przegląd prac kandydatów (portfolio). Dorobek artystyczny przedstawiony do oceny musi zawierać ok. 25 prac rysunkowych, fotograficznych, graficznych, projektowych, multimedialnych, itp. Wymagana jest znajomość języka angielskiego lub francuskiego na poziomie B2.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)