Kulturoznawstwo i wiedza o mediach

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2021

Studia na kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • elementy historii sztuki
 • historia mediów
 • podstawy teorii kultury
 • praca z tekstem naukowym
 • analiza językowo- stylistyczna tekstu
 • kultura żywego słowa

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, choć pod obecną nazwą funkcjonuje od 2008 roku, to jego historia sięga lat czterdziestych XX wieku. Obecnie, kształci studentów w ramach siedmiu wydziałów i niemal pięćdziesięciu kierunków, a jednym z nich jest Kulturoznawstwo i wiedza o mediach, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Głównym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy o mediach, w tym ich historii, budowie, funkcjach, a także celach organizacji i funkcjonowaniu instytucji, związanych z działalnością medialną, jak również wiedzy o profilu kulturoznawczym. Studenci nabywają umiejętności wykorzystywania specjalistycznych metod i narzędzi badawczych, potrzebnych do analizy i interpretacji tekstów kultury (w tym zwłaszcza przekazów medialnych), a także umiejętności korzystania z metodologii badań i głównych teorii w obszarze kulturoznawstwa i wiedzy o mediach dla rozwiązywania złożonych problemów badawczych.

Program nauczania składa się z takich przedmiotów jak: elementy historii sztuki, historia mediów, podstawy teorii kultury, praca z tekstem naukowym, analiza językowo- stylistyczna tekstu, kultura żywego słowa, poetyka reklamy, współczesna sztuka filmowa, psychologia kulturowa, współczesna krytyka literacka, współczesna socjologia mediów, historia kultury masowej, prawo mediów, kultura popularna, interpretacja dzieła malarskiego. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Kulturoznawstwa i wiedzy o mediach na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie będą mogli wykorzystać jako dziennikarze, animatorzy kultury, specjaliści do spraw psychologii mediów.

W jaki sposób podjąć najlepszą decyzję dotyczącą naszej edukacji? Jak dokładnie sprawdzić, czy wybrana przez nas uczelnia rzeczywiście sprosta naszym oczekiwaniom? To bardzo proste. Wystarczy zapytać: Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Martyna, studentka Kulturoznawstwa i wiedzy o mediach mówi:

„Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to uczelnia, która proponuje swoim studentom nowoczesną wiedzę, wzbogacaną o obszary ważne dla współczesności. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kulturoznawstwo i wiedzę o mediach:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • periodyzacji dziejów cywilizacji, kultury i mediów,
 • głównych kierunków rozwoju kulturoznawstwa i wiedzy o mediach,
 • historii, budowy i funkcji systemu mediów,
 • celów, organizacji i funkcjonowania instytucji związanych z działalnością medialną i kulturalną,
 • prawnych zasad funkcjonowania mediów,
 • współczesnego życia kulturalnego.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • dziennikarz,
 • menedżer i animator kultury,
 • specjalista do spraw psychologii mediów.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Konkurs dyplomów - dyplom licencjata; w przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ze studiów I stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia dziennikarskie wybrać

Studia na kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach - wszystko co musisz wiedzieć

Studia dziennikarskie w Krakowie

UP im. KEN kierunki

Jakie są kierunki dziennikarskie w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filologicznym UP

Komentarze (1)

Paula odpowiedz

Ciekawe studia, zwłaszcza zajęcia dotyczące muzyki, filmu i kultury popularnej.