Kulturoznawstwo i wiedza o mediach

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach

26.01.2022

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2022

Studia na kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach w UP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • elementy historii sztuki
 • historia mediów
 • podstawy teorii kultury
 • praca z tekstem naukowym
 • analiza językowo- stylistyczna tekstu
 • kultura żywego słowa

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, choć pod obecną nazwą funkcjonuje od 2008 roku, to jego historia sięga lat czterdziestych XX wieku. Obecnie, kształci studentów w ramach siedmiu wydziałów i niemal pięćdziesięciu kierunków, a jednym z nich jest Kulturoznawstwo i wiedza o mediach, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Głównym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy o mediach, w tym ich historii, budowie, funkcjach, a także celach organizacji i funkcjonowaniu instytucji, związanych z działalnością medialną, jak również wiedzy o profilu kulturoznawczym. Studenci nabywają umiejętności wykorzystywania specjalistycznych metod i narzędzi badawczych, potrzebnych do analizy i interpretacji tekstów kultury (w tym zwłaszcza przekazów medialnych), a także umiejętności korzystania z metodologii badań i głównych teorii w obszarze kulturoznawstwa i wiedzy o mediach dla rozwiązywania złożonych problemów badawczych.

Program nauczania składa się z takich przedmiotów jak: elementy historii sztuki, historia mediów, podstawy teorii kultury, praca z tekstem naukowym, analiza językowo- stylistyczna tekstu, kultura żywego słowa, poetyka reklamy, współczesna sztuka filmowa, psychologia kulturowa, współczesna krytyka literacka, współczesna socjologia mediów, historia kultury masowej, prawo mediów, kultura popularna, interpretacja dzieła malarskiego. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Kulturoznawstwa i wiedzy o mediach na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie będą mogli wykorzystać jako dziennikarze, animatorzy kultury, specjaliści do spraw psychologii mediów.

 

Opinie

W jaki sposób podjąć najlepszą decyzję dotyczącą naszej edukacji? Jak dokładnie sprawdzić, czy wybrana przez nas uczelnia rzeczywiście sprosta naszym oczekiwaniom? To bardzo proste. Wystarczy zapytać: Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Martyna, studentka Kulturoznawstwa i wiedzy o mediach mówi:

„Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to uczelnia, która proponuje swoim studentom nowoczesną wiedzę, wzbogacaną o obszary ważne dla współczesności. „

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH - ważne informacje

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kulturoznawstwo i wiedzę o mediach:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • periodyzacji dziejów cywilizacji, kultury i mediów,
 • głównych kierunków rozwoju kulturoznawstwa i wiedzy o mediach,
 • historii, budowy i funkcji systemu mediów,
 • celów, organizacji i funkcjonowania instytucji związanych z działalnością medialną i kulturalną,
 • prawnych zasad funkcjonowania mediów,
 • współczesnego życia kulturalnego.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • dziennikarz,
 • menedżer i animator kultury,
 • specjalista do spraw psychologii mediów.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (1)

Paula odpowiedz

Ciekawe studia, zwłaszcza zajęcia dotyczące muzyki, filmu i kultury popularnej.