Malarstwo

Malarstwo

Malarstwo

26.01.2022

Malarstwo – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2022

Studia na kierunku malarstwo na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku malarstwo w UP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku malarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • pracownia malarstwa
 • pracownia rysunku
 • pracownia struktur wizualnych
 • historia sztuki
 • sztuka współczesna
 • problemy formy i wyobraźni
 • pracownia intermedialna
 • podstawy anatomii plastycznej

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie swoją historią sięga 1946 roku, kiedy to powołano do życia Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Z każdym rokiem oferta dydaktyczna uczelni powiększała się i dzisiaj, kandydaci mogą w niej odnaleźć między innymi kierunek Malarstwo, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest przygotowanie do wykonywania prac z zakresu malarstwa w technologiach tradycyjnych i współczesnych oraz z wykorzystaniem dyscyplin pokrewnych i intermedialnych środków wyrazu.

Program nauczania zawiera następujące przedmioty: pracownia malarstwa, pracownia rysunku, pracownia struktur wizualnych, historia sztuki, sztuka współczesna, problemy formy i wyobraźni, pracownia intermedialna, podstawy anatomii plastycznej, edytory obrazu, wybrane zagadnienia konserwacji dzieł sztuki, malarstwo w architekturze, metodologia teorii sztuki, sztuka w przestrzeni społecznej. A co po studiach? Absolwenci Malarstwa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie znajdą zatrudnienie w szkolnictwie, domach kultury, instytucjach kultury, instytucjach wystawienniczych.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Kasia, studentka Malarstwa mówi:

„Studia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to świetna możliwość rozwijania zainteresowań artystycznych i praca nad warsztatem.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

MALARSTWO - ważne informacje

Malarstwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Malarstwo na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Malarstwo na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • używania różnych technik i metod malarskich i rysunkowych,
 • działań i realizacji na bazie doświadczeń fotograficznych i multimedialnych,
 • historii sztuki powszechnej i polskiej w kontekście historycznym,
 • identyfikowania najwybitniejszych dzieł i artystów różnych epok,
 • rozwijania indywidualnego języka artystycznej wypowiedzi,
 • myślenia przestrzennego,
 • rozróżniania materiałów rzeźbiarskich oraz świadomości ich wpływu na formę, charakter i specyfikę realizacji rzeźbiarskich.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Malarstwo:

Absolwent kierunku Malarstwo na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • szkolnictwie,
 • instytucjach kultury,
 • domach kultury,
 • instytucjach wystawienniczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Wynik postępowania kwalifikacyjnego złożonego z przeglądu prac plastycznych i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Wynik postępowania kwalifikacyjnego złożony jest z przeglądu prac plastycznych i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)