Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

26.01.2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2022

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w UP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wzesnoszkolna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • aktywizujące formy pracy w edukacji przedszkolnej
 • biomedyczne podstawy rozwoju
 • diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami logopedii
 • emisja i higiena głosu
 • historia myśli pedagogicznej
 • metody badań pedagogicznych

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie proponuje kandydatom szeroki wachlarz dyscyplin, w których mogą rozwijać swoje zainteresowania. Jednym z obszarów kształcenia jest pedagogika, a przykładowym kierunkiem Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy ogólno- pedagogicznej, historyczno- filozoficznej, socjologicznej oraz psychologicznej, która umożliwi zrozumienie szerokiego społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej oraz konstruowanie własnego rozwoju zawodowego. Studenci zgłębiają zagadnienia związane z prawidłowościami rozwojowymi i procesami edukacyjnymi dziecka w wieku średniego i późnego dzieciństwa.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: aktywizujące formy pracy w edukacji przedszkolnej, biomedyczne podstawy rozwoju, diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami logopedii, emisja i higiena głosu, historia myśli pedagogicznej, metody badań pedagogicznych, gra na instrumentach muzycznych, metodyka edukacji środowiskowej, muzyka w edukacji dziecka, kulturowe konteksty edukacji, podstawy filozofii wychowania, praca z dzieckiem zdolnym. A co po studiach? Absolwenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie znajdą zatrudnienie w przedszkolach, szkołach podstawowych.

 

Opinie

Przed wyborem odpowiedniej szkoły wyższej, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, by jak najlepiej porównać oferty edukacyjne, a wystarczy postawić zaledwie jedno pytanie: Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Dominika, studentka Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej mówi:

„Studia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to duża sprawa, bo ma się okazję uczyć pod okiem wybitnych, doświadczonych praktyków. To także odpowiedzialność, bo nauki jest sporo i ze wszystkim trzeba zdążyć na czas.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - ważne informacje

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stymulowania oraz diagnozowania rozwoju dziecka,
 • zasad, metod i form organizacyjnych pracy z dzieckiem w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej,
 • aktów prawnych regulujących pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą,
 • diagnozy potrzeb, deficytów, predyspozycji i zdolności dzieci.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedszkolach,
 • szkołach podstawowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)