Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna

26.01.2022

Pedagogika specjalna – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2022

Studia na kierunku pedagogika specjalna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia jednolite magisterskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku pedagogika specjalna w UP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika specjalna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • teoria wychowania
 • emisja i higiena głosu
 • podstawy socjologii
 • psychologia ogólna
 • biomedyczne podstawy rozwoju
 • historia myśli pedagogicznej
 • psychologia rozwojowa

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to szkoła wyższa kształcąca studentów w ramach siedmiu wydziałów. Jakie kierunki znajdują się w ofercie dydaktycznej? Na przykład Pedagogika specjalna, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie dogłębnej wiedzy pedagogicznej umożliwiającej zrozumienie społeczno- kulturowego kontekstu funkcjonowania, kształcenia, wychowania opieki i terapii osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak: komunikatywność, poszanowanie autonomii i podmiotowości w relacjach z osobą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, otwartość, refleksyjność, twórcze podejście do rozwiązywania problemów.

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: teoria wychowania, emisja i higiena głosu, podstawy socjologii, psychologia ogólna, biomedyczne podstawy rozwoju, historia myśli pedagogicznej, psychologia rozwojowa, genetyczne uwarunkowania rozwoju, psychologia kliniczna, wczesne wspomaganie rozwoju, wprowadzenie do dydaktyki specjalnej, pedagogika zabawy, diagnoza edukacyjna, język migowy. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie będą mogli wykorzystać w ośrodkach leczniczo- rehabilitacyjnych, warsztatach terapii zajęciowej, zakładach pracy chronionej, domach pomocy społecznej, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, przedszkolach, środowiskowych domach samopomocy.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Karolina, studentka Pedagogiki specjalnej mówi:

„Uniwersytet Pedagogiczny to jedna z najważniejszych i najbardziej prestiżowych uczelni w naszym kraju, dlatego nauk tutaj to olbrzymia przyjemność, satysfakcja, ale także motor do działania.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA - ważne informacje

Pedagogika specjalna studia Kraków

Pedagogika specjalna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Pedagogicznym:

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy zaburzeń rozwojowych z punktu widzenia związków etiologii z symptomatologią,
 • oceny neurochirurgicznej organizmu człowieka uwzględniającej budowę i funkcje układu nerwowego,
 • zjawisk homeostazy,
 • diagnozowania psychopedagogicznego w zależności od stopnia i rodzaju zaburzenia, a także wieku osoby niepełnosprawnej,
 • analizy typów kultury współczesnej,
 • organizowania środowiska dla potrzeb edukacyjnych, rehabilitacyjnych i społecznych,
 • zaburzeń oraz objawów psychopatologicznych rozwoju dzieci i młodzieży,
 • wczesnej interwencji pedagogicznej wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika specjalna:

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach leczniczo- rehabilitacyjnych,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • zakładach pracy chronionej,
 • domach pomocy społecznej,
 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • przedszkolach,
 • środowiskowych domach samopomocy,
 • organizacjach społecznych zajmujących się wsparciem i opieką nad osobami niepełnosprawnymi.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)