Sztuka i media

Sztuka i media

Sztuka i media

26.01.2022

Sztuka i media – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2022

Studia na kierunku sztuka i media na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku sztuka i media w UP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku sztuka i media znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • laboratorium działań przestrzennych
 • fotografia
 • rejestracja i montaż wideo
 • edytory grafiki, kultura audiowizualna
 • podstawy animacji
 • projektowanie graficzne
 • typografia

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to wyraźny punkt na edukacyjnej mapie kraju. W gronie proponowanych kandydatom kierunków kształcenia, pod literą „S” odnajdą kierunek Sztuka i media, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i nabycie umiejętności, które pozwolą na to, aby stać się samodzielnym twórcą interdyscyplinarnym oraz realizować projekty artystyczne i zawodowe. Studenci uczą się kreatywnie wykorzystywać klasyczne metody zapisu wizualnego takie jak malarstwo, rysunek, działania przestrzenne oraz zestawia je ze strefą nowoczesnych mediów digitalnych. Sztuka i media na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to także nauka posługiwania się gatunkami fotograficznymi na potrzeby kreacji artystycznej, mediów, reklamy i wydawnictwa.

Program nauczania zawiera takie przedmioty jak: laboratorium działań przestrzennych, fotografia, rejestracja i montaż wideo, edytory grafiki, kultura audiowizualna, podstawy animacji, projektowanie graficzne, typografia, psychologia reklamy, metodologia teorii sztuki, teoria nowych mediów, elementy prawa autorskiego. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci kierunku Sztuka i media na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie będą mogli wykorzystać w mediach, agencjach reklamowych, agencjach graficznych, instytucjach kultury.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Marzena, studentka Sztuki i mediów mówi:

„Studiuję na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, bo nauka tutaj daje dużo przestrzeni do realizacji własnych pomysłów.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

SZTUKA I MEDIA - ważne informacje

Sztuka i media studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Sztukę i media na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Sztuka i media na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • obróbki cyfrowej fotografii,
 • kształtowania i wykorzystywania związków między wyrażanymi treściami a użytymi środkami formalnymi w dziele,
 • problematyki audiowizualnego charakteru współczesnej kultury,
 • interpretacji dzieł sztuki jako tekstów kultury,
 • projektowania form graficznych o charakterze użytkowym,
 • projektowania obiektów w przestrzeni publicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Sztuka i media:

Absolwent kierunku Sztuka i media na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • mediach,
 • wydawnictwach,
 • agencjach graficznych,
 • agencjach reklamowych,
 • instytucjach kultury.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest: rozmowa kwalifikacyjna, przegląd prac, egzamin praktyczny.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)