Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe

Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe

Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2021

Studia na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • obsługa ruchu turystycznego
 • regiony turystyczne świata
 • geografia historyczna
 • historia odkryć geograficznych
 • antropologia przestrzeni
 • dziedzictwo kulturowe
 • dzieje kultury polskiej
 • historia Krakowa

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to siedem wydziałów, w ramach których realizowane są kierunki kształcenia poruszające różną problematykę. W bogatej ofercie edukacyjnej, pod literą „T”, kandydaci odnajdą kierunek Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych przy planowaniu i organizacji ruchu turystycznego, prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej w branży turystycznej, oprowadzania i pilotowania wycieczek krajowych i zagranicznych oraz organizowaniu imprez turystycznych związanych z promocją dziedzictwa kulturowego, w tym w szczególności edukacyjnych i popularyzujących dziedzictwo kulturowe. Studenci uczą się tworzenia ofert turystycznych i rekreacyjnych dla różnych grup odbiorców, sposobów promocji i popularyzacji dziedzictwa kulturowego, zasad krajoznawstwa i edukacji regionalnej.

W programie nauczania znajdziemy następujące przedmioty: obsługa ruchu turystycznego, regiony turystyczne świata, geografia historyczna, historia odkryć geograficznych, antropologia przestrzeni, dziedzictwo kulturowe, dzieje kultury polskiej, historia Krakowa, metodyka organizacji imprez turystycznych, krajoznawstwo i edukacja regionalna, język obcy w turystyce, zagospodarowanie obiektów dziedzictwa kulturowego w regionie, podstawy muzealnictwa, instytucje ochrony dóbr kultury. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci kierunku Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie będą mogli wykorzystać w krajowych i zagranicznych biurach i agencjach turystycznych działających na polskim rynku, firmach świadczących usługi przewodnickie, muzeach, skansenach i miejscach pamięci , instytucjach muzealnych, stowarzyszeniach regionalnych, fundacjach, mediach lokalnych, placówkach oświatowych, organizacjach pozarządowych.

Przed wyborem odpowiedniej szkoły wyższej, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, by jak najlepiej porównać oferty edukacyjne, a wystarczy postawić zaledwie jedno pytanie: Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Karol, student Turystyki historycznej i dziedzictwa kulturowego mówi:

„Studia na Uniwersytecie Pedagogicznym uświadomiły mi, jak wiele ciekawych zakątków kryje nasz kraj i jak wiele osób jest tym zainteresowanych. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Turystykę historyczną i dziedzictwo kulturowe:

Absolwent kierunku Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prowadzenia i obsługi ruchu turystycznego,
 • oprowadzania wycieczek miejskich i terenowych,
 • pilotażu wycieczek krajowych i zagranicznych,
 • organizacji imprez turystycznych,
 • promocji i popularyzacji dziedzictwa kulturowego,
 • krajoznawstwa i edukacji regionalnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe:

Absolwent kierunku Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • krajowych i zagranicznych biurach i agencjach turystycznych,
 • firmach świadczących usługi przewodnickie,
 • muzeach,
 • skansenach,
 • miejscach pamięci,
 • instytucjach muzealnych,
 • stowarzyszeniach regionalnych,
 • fundacjach,
 • mediach lokalnych,
 • placówkach oświatowych,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

historia, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego w oparciu o konkurs dyplomów. W przypadku identycznej oceny końcowej na dyplomie o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia historyczne wybrać

Studia na kierunku Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe - wszystko co musisz wiedzieć

Studia historyczne w Krakowie

UP im. KEN kierunki

Jakie są kierunki historyczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Humanistycznym UP

Komentarze (0)