Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe

Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe

Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Studia na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • obsługa ruchu turystycznego
 • regiony turystyczne świata
 • geografia historyczna
 • historia odkryć geograficznych
 • antropologia przestrzeni
 • dziedzictwo kulturowe
 • dzieje kultury polskiej
 • historia Krakowa

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to siedem wydziałów, w ramach których realizowane są kierunki kształcenia poruszające różną problematykę. W bogatej ofercie edukacyjnej, pod literą „T”, kandydaci odnajdą kierunek Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych przy planowaniu i organizacji ruchu turystycznego, prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej w branży turystycznej, oprowadzania i pilotowania wycieczek krajowych i zagranicznych oraz organizowaniu imprez turystycznych związanych z promocją dziedzictwa kulturowego, w tym w szczególności edukacyjnych i popularyzujących dziedzictwo kulturowe. Studenci uczą się tworzenia ofert turystycznych i rekreacyjnych dla różnych grup odbiorców, sposobów promocji i popularyzacji dziedzictwa kulturowego, zasad krajoznawstwa i edukacji regionalnej.

W programie nauczania znajdziemy następujące przedmioty: obsługa ruchu turystycznego, regiony turystyczne świata, geografia historyczna, historia odkryć geograficznych, antropologia przestrzeni, dziedzictwo kulturowe, dzieje kultury polskiej, historia Krakowa, metodyka organizacji imprez turystycznych, krajoznawstwo i edukacja regionalna, język obcy w turystyce, zagospodarowanie obiektów dziedzictwa kulturowego w regionie, podstawy muzealnictwa, instytucje ochrony dóbr kultury. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci kierunku Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie będą mogli wykorzystać w krajowych i zagranicznych biurach i agencjach turystycznych działających na polskim rynku, firmach świadczących usługi przewodnickie, muzeach, skansenach i miejscach pamięci , instytucjach muzealnych, stowarzyszeniach regionalnych, fundacjach, mediach lokalnych, placówkach oświatowych, organizacjach pozarządowych.

 

Opinie

Przed wyborem odpowiedniej szkoły wyższej, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, by jak najlepiej porównać oferty edukacyjne, a wystarczy postawić zaledwie jedno pytanie: Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Karol, student Turystyki historycznej i dziedzictwa kulturowego mówi:

„Studia na Uniwersytecie Pedagogicznym uświadomiły mi, jak wiele ciekawych zakątków kryje nasz kraj i jak wiele osób jest tym zainteresowanych. „

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWE - ważne informacje

Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Turystykę historyczną i dziedzictwo kulturowe:

Absolwent kierunku Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prowadzenia i obsługi ruchu turystycznego,
 • oprowadzania wycieczek miejskich i terenowych,
 • pilotażu wycieczek krajowych i zagranicznych,
 • organizacji imprez turystycznych,
 • promocji i popularyzacji dziedzictwa kulturowego,
 • krajoznawstwa i edukacji regionalnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe:

Absolwent kierunku Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • krajowych i zagranicznych biurach i agencjach turystycznych,
 • firmach świadczących usługi przewodnickie,
 • muzeach,
 • skansenach,
 • miejscach pamięci,
 • instytucjach muzealnych,
 • stowarzyszeniach regionalnych,
 • fundacjach,
 • mediach lokalnych,
 • placówkach oświatowych,
 • organizacjach pozarządowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)