Praca socjalna

Praca socjalna

Praca socjalna

06.07.2022

 

Praca socjalna – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 2022

Studia na kierunku praca socjalna w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku praca socjalna w APS
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 60
 • studia niestacjonarne I stopnia: 30
 • studia niestacjonarne II stopnia: 30

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku praca socjalna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
 • polityka społeczna
 • wychowanie fizyczne i prozdrowotne
 • etyka
 • prawa człowieka
 • instytucje pomocy społecznej
 • historia pracy socjalnej
 • problemy socjalne współczesnej Europy
 • pedagogika społeczna

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie to szkoła wyższa, której najważniejszym celem jest przygotowanie pedagogów specjalnych i nauczycieli pracujących na rzecz osób z różnorodnymi rodzajami niepełnosprawności. Jakie kierunki kształcenia widnieją w ofercie edukacyjnej? Na przykład Praca socjalna, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia na Kierunku Praca socjalna w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie jest pozyskanie wiedzy filozoficznej i socjologicznej, pozwalającej na poznanie istoty ludzkiej i procesów społecznych. Studenci zdobywają także wiedzę przyrodniczą i psychologiczną, dającą podstawy zrozumienia systemu człowiek- środowisko oraz umożliwiającą zrozumienie procesów zachodzących w organizmie człowieka gwarantujących jego dobre funkcjonowanie biologiczne, psychiczne i społeczne. Praca socjalna w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie to poznanie źródeł i metod pozyskiwania zasobów materialnych i niematerialnych potrzebnych do rozwiązywania problemów społecznych, jak również zrozumienie zróżnicowania społecznego, kulturowego i etnicznego, stanowiącego czynniki ryzyka społecznej stygmatyzacji jednostek i rodzin.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania kierunku Praca socjalna? Między innymi: biomedyczne podstawy rozwoju człowieka, polityka społeczna, wychowanie fizyczne i prozdrowotne, etyka, prawa człowieka, instytucje pomocy społecznej, historia pracy socjalnej, problemy socjalne współczesnej Europy, pedagogika społeczna, metody badań społecznych, prawo rodzinne i opiekuńcze, polityka społeczna w Unii Europejskiej, socjologia i profilaktyka problemów społecznych. A co po studiach? Absolwenci Pracy socjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie znajdą zatrudnienie w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych urzędach pracy, warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach interwencji kryzysowej, pogotowiach opiekuńczych, fundacjach i stowarzyszeniach, placówkach wsparcia dziennego, organach samorządu terytorialnego.

 

Opinie

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie, zdecydowaliście się na kierunek Praca socjalna, warto zadać pytanie: Jakie ma Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie opinie? Patrycja, studentka Pracy socjalnej mówi:

„Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie to najlepsze miejsce jeśli chcesz nauczyć się jak najwięcej o drugim człowieku oraz o tym, w jaki sposób możesz mu pomóc. „

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

PRACA SOCJALNA - ważne informacje

ADMINISTRACJA - ważne informacje

Praca socjalna studia Warszawa

Praca socjalna studia

Praca socjalna studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pracę socjalną:

Absolwent kierunku Praca socjalna w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania człowieka w społeczeństwie,
 • rodzajów więzi społecznych i struktur społecznych,
 • sposobów wpływania na ludzi,
 • procesów komunikacji społecznej,
 • metodologii badań społecznych,
 • metod pozyskiwania zasobów potrzebnych do rozwiązywania problemów społecznych,
 • analizowania zjawisk społecznych,
 • opracowywania diagnozy społecznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Praca socjalna:

Absolwent kierunku Praca socjalna w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • powiatowych urzędach pracy,
 • hospicjach,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • pogotowiach opiekuńczych,
 • fundacjach i stowarzyszeniach,
 • placówkach wsparcia dziennego,
 • organach samorządu terytorialnego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen obejmujący: - Średnią ocen uzyskanych na studiach I stopnia, - Ocenę na dyplomie licencjata (czyli ocena końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia)

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Komentarze (0)