Socjologia

Socjologia

Socjologia – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 2021

Studia na kierunku socjologia w Akademii Pedagogiki Specjalnej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku socjologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia myśli socjologicznej i społecznej
 • psychologia społeczna
 • metodologia nauk społecznych
 • pedagogika społeczna
 • statystyka
 • współczesne problemy społeczne w Polsce
 • antropologia kulturowa

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie kształci studentów od 1922 roku, kiedy to powołano do życia Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej. Dzisiaj, APS w Warszawie to znaczący punkt na edukacyjnej mapie kraju, a jednym z oferowanych kierunków kształcenia jest Socjologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Głównym założeniem kształcenia na Kierunku Socjologia w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie jest pozyskanie wiedzy i umiejętności prowadzących do rozumienia i interpretacji zjawisk społecznych oraz skutecznego działania w zmieniającej się rzeczywistości. Studenci zdobywają wiedzę, kompetencje i umiejętności przydatne w badaniach i analizach społecznych, w wielu dziedzinach życia społecznego i w wielu instytucjach.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: historia myśli socjologicznej i społecznej, psychologia społeczna, metodologia nauk społecznych, pedagogika społeczna, statystyka, współczesne problemy społeczne w Polsce, antropologia kulturowa, etyka społeczna, metody i techniki badań społecznych, socjologia edukacji, demografia społeczna, socjologia rodziny, socjologia badań opinii publicznej.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Socjologii w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie będą mogli wykorzystać w instytucjach naukowych, instytutach i firmach badawczych, ośrodkach badań opinii społecznej i rynku, organach administracji publicznej, ośrodkach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, agencjach doradztwa personalnego.

Przed wyborem odpowiedniej szkoły wyższej, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, by jak najlepiej porównać oferty edukacyjne, a wystarczy postawić zaledwie jedno pytanie: Jakie ma Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie opinie? Filip, student Socjologii mówi:

„Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie to uczelnia dla ambitnych. To miejsce dla tych, którzy chcą zostać prawdziwymi specjalistami w wybranych przez siebie dziedzinach.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Socjologię:

Absolwent kierunku Socjologia w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • socjologii kultury,
 • socjologii komunikacji,
 • antropologii kultury,
 • metod analizy i interpretacji różnych wytworów kultury,
 • struktur, instytucji i organizacji społecznych,
 • rodzajów więzi społecznych,
 • technik pozyskiwania danych,
 • interpretowania zjawisk społecznych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Socjologia:

Absolwent kierunku Socjologia w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach naukowych,
 • instytutach i firmach badawczych,
 • ośrodkach badań opinii społecznej i rynku,
 • organach administracji publicznej,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • organizacjach pozarządowych,
 • agencjach doradztwa personalnego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Wynik rekrutacyjny stanowi suma ważona: 0,7 * średnia ocen ze studiów I stopnia + 0,3 * ocena na dyplomie licencjata.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Socjologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne w Warszawie

APS kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych

Komentarze (0)