Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - kierunki studiów 2022/2023

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - kierunki studiów 2022/2023

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

kierunki studiów 2022

Odkryj kierunki na UKSW i sprawdź gdzie możesz studiować 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) - kierunki studiów 2022

Kandydaci na studia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w roku akademickim 2022/2023 mają do wyboru ponad 40 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: kierunek lekarski (1648), psychologia (1574), prawo (1295), ekonomia (625), stosunki i prawo międzynarodowe (464), administracja (450), informatyka (434), dziennikarstwo ogólne (363).
Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami były: psychologia (14,31), kierunek lekarski (13,73), ekonomia (7,81), komunikacja medialno-kulturowa (6,27), pielęgniarstwo (6,08), zarządzanie publiczne (5,98), pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (5,65).
 
Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego:
 • kierunek lekarski: 1648 kandydatów
 • psychologia: 1574 kandydatów
 • prawo: 1295 kandydatów
 • ekonomia: 625 kandydatów
 • stosunki i prawo międzynarodowe: 464 kandydatów
 • administracja: 450 kandydatów
 • informatyka: 434 kandydatów
 • dziennikarstwo ogólne: 363 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 
 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawie jest państwową uczelnią wyższą, która zaczynała swą działalność jako Akademia Teologii Katolickiej. Dowodem na nieustanny rozwój uniwersytetu jest   utworzenie łącznie ośmiu nowych kierunków studiów w przeciągu dwóch lat. 

12 wydziałów i ponad 40 kierunków zapewniają  studentom szeroki wachlarz możliwości, który przyczyni się do zdobycia wymarzonej posady w pracy, na przykład o charakterze dziennikarza, archeologa, politologa czy ekonomisty.

Głównym zadaniem uczelni jest rozwój umiejętności i kompetencji, które są w szczególności poszukiwane na rynku pracy. W związku z tym, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego dąży do realizacji zajęć warsztatowych, takich jak: Warsztaty Rozwoju Kariery, Warsztaty Umiejętności Trenerskich czy Warsztaty Kompetencji Społecznych.

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - kierunki studiów 2022/2023

 • administracja
 • archeologia
 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • biologia
 • chemia
 • człowiek w cyberprzestrzeni
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • ekonomia
 • ekonomia menedżerska
 • europeistyka
 • filologia klasyczna
 • filologia polska
 • filologia włoska
 • filozofia
 • fizyka
 • historia
 • historia sztuki
 • informatyka
 • inżynieria środowiska
 • kierunek lekarski
 • komunikacja kultury i religi
 • kulturoznawstwo
 • matematyka
 • muzeologia
 • nauki o rodzinie
 • ochrona dóbr kultury i środowiska
 • ochrona środowiska
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika specjalna
 • philosophy and culture of east-central europe
 • pielęgniarstwo
 • politologia
 • praca socjalna
 • prawo
 • prawo kanoniczne
 • psychologia
 • socjologia
 • specjalistyczne studia teologiczne
 • stosunki i prawo międzynarodowe
 • sustainability studies
 • teologia
 • zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Dowiedz się więcej: rekrutacja.uksw.edu.pl

 

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - studia 2022

Kierunki studiów - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: znaleziono 48

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Archeologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Człowiek w cyberprzestrzeni

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekonomia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekonomia menedżerska

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Europeistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Europejski rynek pracy

I stopnia

niestacjonarne

Filologia klasyczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia polska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia włoska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filozofia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Gerontologia rodzinna z poradnictwem zdrowotnym

I stopnia

stacjonarne

Historia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia sztuki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kierunek lekarski

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Kulturoznawstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Matematyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Migrantologia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Muzeologia

I stopnia

stacjonarne

Nauki o rodzinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Nursing

I stopnia

stacjonarne

Ochrona dóbr kultury i środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pielęgniarstwo

I stopnia

stacjonarne

Politologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Praca socjalna

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo kanoniczne

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Socjologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Specjalistyczne studia teologiczne

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Stosunki i prawo międzynarodowe

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Sustainability studies

II stopnia

stacjonarne

Teologia

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie publiczne

I stopnia

stacjonarne

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie popularne kierunki

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - kierunki studiów

Grupa kierunków
Typ studiów
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekać

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)