wyższa szkoła menedżerska warszawa

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie to przykład uczelni nowoczesnej, której ranga i prestiż wyrosły na mocnych fundamentach, stworzonych przede wszystkim z marzeń o przekazaniu młodym ludziom możliwości kształcenia na miarę XXI wieku. Uczelnia powstała w 1995 roku z inicjatywy Stanisława Dawidziuka, doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, który na edukacyjnej mapie stolicy postanowił postawić istotny, wyrazisty punkt.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie to jedna z najpopularniejszych szkół wyższych, która oferuje kształcenie w najczęściej wybieranych dyscyplinach. Oprócz realizowanych kierunków, uczelnia prowadzi wydawnictwo, nowoczesne kursy i szkolenia, a także specjalny projekt o nazwie „ALE Uczelnia na NOWO. Prince of Managers”, skierowany do uczniów szkół średnich. Ponadto, przy WSM funkcjonuje Liceum Akademickie, a także Uniwersytet Praski III wieku.

 

STUDIA

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ponadto, prowadzi studia podyplomowe w zakresie popularnych dyscyplin, takich jak: psychologia kliniczna, menedżer wizerunku, bankowość korporacyjna, coaching w życiu i biznesie, czy bezpieczeństwo i higiena pracy. Istotnym elementem życia dydaktycznego jest współpraca międzynarodowa, na bazie której odbywa się wymiana studencka, prowadzenie licznych badań, wymiana publikacji, organizacja staży naukowo- pedagogicznych, czy pomoc metodyczna. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie jest uczelnią, która kładzie mocny nacisk na aspekt wyrównywania szans edukacyjnych. Od początku istnienia jednym z jej priorytetów są działania mające na celu przystosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przykładem może być biblioteka, wyposażona w oprogramowanie rozpoznające tekst OCR, programy posiadające funkcje powiększania i udźwiękowienia, skaner nabiurkowy, słuchawki, czy specjalne klawiatury dla osób niedowidzących.

 

WYKŁADOWCY

Nauka w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie oparta jest na fundamentach nowoczesnego myślenia o kształceniu, nad którym czuwa doświadczone i uznane grono praktyków, poważanych za swoje osiągnięcia pracy akademickiej. Potwierdzeniem charakteru nauczania jest osoba wieloletniego rektora, prof. WSM dr hab. Stanisława Dawidziuka, będącego jedynym polskim naukowcem mogącym pochwalić się przyznanym w Oxfordzie Złotym Medalem z szarfą „Zjednoczona Europa”, w dowód osobistych zasług w propagowaniu integracji europejskiej.

 

INFRASTRUKTURA

Siedziba Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie mieści się przy ulicy Kawęczyńskiej 36, czyli w obszarze Pragi- Północ. Budynek stanowi potwierdzenie nowoczesności oraz łamania wszelakich barier, a także daje studentom możliwości nie tylko nauki w komfortowych warunkach, lecz także przestrzeń do rozwijania pasji i zainteresowań pozanaukowych.

Wyższa Szkoła Meznadżerska kierunki>

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Komentarze (0)