Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

23.01.2022

Bezpieczeństwo narodowe – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 2022

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w WSM WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać wiedzę i umiejętności w zakresie administrowania bezpieczeństwem oraz kierowania procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej. W harmonogramie nie brakuje zagadnień dotyczących geografii politycznej i ekonomicznej, organizacji i zarządzania, współczesnych systemów politycznych, czy też prawa międzynarodowego publicznego. W toku studiów studenci zaznajamiają się także z technikami zapobiegania sytuacjom kryzysowym, planowaniem działań w sytuacjach kryzysowych, bezpieczeństwem teleinformatycznym, a także procedurami bezpieczeństwa w administracji.

Absolwenci studiów na kierunku Bezpieczeństwo narodowe posiadają obszerną wiedzę i liczne umiejętności, na które rośnie zapotrzebowanie rynku. Z pozyskanym wykształceniem mogą swobodnie poruszać się po nim i znaleźć zatrudnienie między innymi w centrach zarządzania kryzysowego, czy służbach mundurowych.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawo karne i prawo wykroczeń
 • bezpieczeństwo publiczne
 • współczesne systemy polityczne
 • międzynarodowe stosunki wojskowe
 • polityka bezpieczeństwa
 • prawo międzynarodowe publiczne
 • prawo dyplomatyczne

 

Czym ogólnie jest bezpieczeństwo, na pewno każdy dobrze wie. Ale czym dokładnie jest bezpieczeństwo narodowe? Tutaj definicji może być znacznie więcej. Zapewne większość osób przyzna, że poruszana przez nas dziedzina wiąże się z obronnością i ochroną kraju przed różnego rodzaju zagrożeniami. Padną także hasła związane z procesem umożliwiającym rozwój państwa i wolny od wszelakich zakłóceń byt. Ktoś jeszcze podkreśli, że są to instytucje mające za zadanie realizować strategiczne interesy polityczne i ekonomiczne. I, oczywiście, wszyscy będą mieli rację. Ale może bezpieczeństwo narodowe to coś więcej? Jeśli chcecie dokładnie poznać tę dyscyplinę, wybierzcie kierunek o nazwie Bezpieczeństwo narodowe. A w której uczelni? W Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, w której prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek skierowany jest do osób zainteresowanych tematem bezpieczeństwa oraz aspektem militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru administrowania bezpieczeństwem, jak i kierowania procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej. Studenci uczą się analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Poznają istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania, jak również zasad funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania kierunku Bezpieczeństwo narodowe w WSM?

Na przykład: prawo karne i prawo wykroczeń, bezpieczeństwo publiczne, współczesne systemy polityczne, międzynarodowe stosunki wojskowe, polityka bezpieczeństwa, prawo międzynarodowe publiczne, prawo dyplomatyczne, cyberprzestępczość, zarządzanie informacją i polityka bezpieczeństwa informacji, aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego, monitoring zagrożeń w systemie bezpieczeństwa, bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, organizacja polskiej służby zagranicznej.

Bezpieczeństwo to słowo, które od kilku lat coraz mocniej podkreślane jest w szerokich dyskusjach publicznych, jak i swobodnych rozmowach. Każdy powinien zdawać sobie sprawę z tego, że współczesny świat przynosi nie tylko rozwój intelektualny i postęp nauki, ale także zagrożenia, które nawet z tego rozwoju mogą wynikać. Dlatego dyscyplina bezpieczeństwa narodowego poszerza swoje granice, powiększa zakres obowiązków i problemów badań. A jaką rolę w społeczeństwie będą pełnić absolwenci omawianego przez nas kierunku? Osoby, które ukończyły Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie znajdą zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, placówkach doradztwa międzynarodowego, siłach zbrojnych, centrach zarządzania kryzysowego.

Studia w Warszawie to dobry pomysł. Ale jak dokładnie go zrealizować? Edukacyjna mapa miasta wypełniona jest niemal po brzegi uczelniami, zatem w jaki sposób wybrać tę jedną? Wybierając się na studia warto sprawdzić kilka rzeczy. Dobrze jest poznać program studiów, oferowane specjalności, a także to, jaką wiedzę i umiejętności one proponują. Co jeszcze? Należy szczerze odpowiedzieć sobie na pytanie jaka dyscyplina nas interesuje, aby nauka nie była drogą przez mękę, tylko prawdziwą przyjemnością. Jeśli chcemy podjąć studia w stolicy, warto jeszcze sprawdzić:

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie opinie?

Mateusz, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„Dla mnie najważniejsze było to, czy wiedza którą proponuje kierunek jest praktyczna i dostosowana do współczesnych realiów. Zwracałem jeszcze uwagę na grono wykładowców, sprawdzając czy są to specjaliści w konkretnych dziedzinach. Wszystko znalazłem w jednym miejscu. W Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - ważne informacje

Bezpieczeństwo narodowe studia Warszawa

Bezpieczeństwo narodowe studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Menedżerskiej:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji mapy fizycznej, gospodarczej i politycznej,
 • interpretacji zjawisk ekonomicznych i procesów gospodarczych,
 • strategii bezpieczeństwa w systemie ogólnonarodowym,
 • procesów zachodzących w organizacji i funkcjonowaniu współczesnych państw,
 • współczesnych systemów politycznych,
 • prowadzenia negocjacji z przedstawicielami różnych kultur,
 • prawa dyplomatycznego,
 • rozwiązywania konfliktów związanych z dialogiem międzynarodowym,
 • systemu zarządzania kryzysowego w Polsce na tle wybranych państw,
 • cyberprzestępczości,
 • zasad zarządzania kryzysowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • policji,
 • straży pożarnej,
 • straży granicznej,
 • straży miejskiej,
 • placówkach doradztwa międzynarodowego,
 • siłach zbrojnych,
 • centrach zarządzania kryzysowego

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Bezpieczeństwo narodowe

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia w Bełchatowie

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Komentarze (0)