Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

23.01.2022

Pedagogika – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 2022

Studia na kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku pedagogika w WSM WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia na kierunku Pedagogika opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać wiedzę interdyscyplinarną, czyli złożoną z wielu zagadnień, a także stanowiącą podstawę do prowadzenia różnego rodzaju działań na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych. Oznacza to, że w toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z psychologią, socjologią, biomedycznymi podstawami rozwoju i wychowania oraz diagnozą pedagogiczną, a oprócz tego uczą się jak wykorzystywać tę szeroką wiedzę pedagogiczną w sposób praktyczny.

Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika posiadają wiedzę i umiejętności, dzięki którym mogą wykonywać różnorodne zadania skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zarówno w ich środowisku domowym, jak i w ramach funkcjonowania różnego typu placówek, na przykład opieki, wsparcia rodzin, poradnictwa i szkoleń oświatowych, czy doradztwa zawodowego. Interdyscyplinarne wykształcenie płynące ze studiów może być podstawą do działania na rzecz rodzin i jakości życia dzieci, w roli doradcy zawodowego, czy trenera edukacji. 

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • teoretyczne podstawy kształcenia i wychowania
 • historia myśli pedagogicznej
 • pojęcia i systemy pedagogiczne
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • psychologia
 • metodologia badań społecznych
 • pedagogika społeczna

 

Pedagogika rozumiana jest jako świadoma działalność wychowawcza, lecz niesłusznie wstawiana jest w ramy pracy wyłącznie z dziećmi i młodzieżą. Naturalnie, fundamentem jej jest badanie szeroko rozumianych procesów edukacyjnych, ale przez lata oraz zmiany zachodzące w świecie i społecznościach musiała poszerzać swój zakres tematyczny. Czym jest współczesna pedagogika? Jest nauką humanistyczną, która zajmuje się człowiekiem, ale patrzy na niego pod różnymi kątami i obserwuje jego egzystencję na podstawie różnych uwarunkowań: psychologicznych, społecznych, kulturowych, a nawet politycznych. Studia w Warszawie to szeroki obszar. Zatem czy znajdziemy w nim kierunek kształcenia, który rzeczywiście patrzy rozlegle na zagadnienia związane z człowiekiem, na dodatek z podziałem na dzieci, młodzież i osoby dorosłe? Jak najbardziej, znajdziemy. Tym kierunkiem jest Pedagogika w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, która prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy pedagogicznej, historyczno- filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, która stanowi fundament zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Studenci nabywają umiejętności planowania i organizowania działalności wychowawczo- dydaktycznej w placówkach szkolnych i poza szkolnych, jak również zaznajamiają się z charakterem współpracy z instytucjami środowiska społecznego. Pedagogika w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie prowadzony jest zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Program nauczania składa się, między innymi, z takich przedmiotów, jak: teoretyczne podstawy kształcenia i wychowania, historia myśli pedagogicznej, pojęcia i systemy pedagogiczne, prawo rodzinne i opiekuńcze, psychologia, metodologia badań społecznych, pedagogika społeczna, psychologia niedostosowania społecznego, diagnoza problemów wychowawczych, społeczne problemy pracy, andragogika, doradztwo zawodowe, diagnostyka resocjalizacyjna, antropologia kulturowa, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

Można powiedzieć, że ilu ludzi, tyle obszarów badań i zagadnień pedagogicznych. Być może współczesny świat i jego charakter „zapracuje” na kolejne elementy omawianej przez nas dyscypliny. Skąd taki wniosek? Pedagogika musi się zmieniać, aktualizować, dostosowywać do panujących realiów. Inaczej będzie tylko teorię, której nie da się przenieść w praktyczne działanie. Mówiąc o działaniu, warto zapytać o drogi zawodowe tych, którzy ukończą naukę na tym kierunku. Absolwenci Pedagogiki w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie w przedszkolach, szkołach, agencjach zatrudnienia, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, ośrodkach szkolno- wychowawczych, pogotowiach opiekuńczych, poradniach specjalistycznych, świetlicach środowiskowych, aresztach śledczych, zakładach karnych, ośrodkach adaptacji społecznej.

Jeśli zdecydowaliśmy się studiować Pedagogikę, to teraz należy wybrać miejsce naszego kształcenia. Uczelnie w Warszawie stanowią długą listę, co wśród niektórych kandydatów na studia może wywołać zawrót głowy i niemałe zagubienie. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję, warto pokusić się o kilka pytań. Jedno z nich powinno brzmieć:

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie opinie?

Dominika, studentka Pedagogiki mówi:

„WSM to miejsce, w którym każdy student może rozwijać swoje zainteresowania, na dodatek pod okiem doświadczonych specjalistów. W tej chwili studiuję już na trzecim roku, ale gdybym miała jeszcze raz wybierać uczelnię, to ponownie postawiłabym na Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia Warszawa

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

Pedagogika studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie:

Absolwent kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów psychicznych i mechanizmów funkcjonowania człowieka,
 • analizowania i interpretowania zjawisk społecznych,
 • teoretycznych podstaw wychowania,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • diagnostyki resocjalizacyjnej,
 • terapii pedagogicznej,
 • diagnozy problemów wychowawczych,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • prawa pracy,
 • procesów zachodzących w otoczeniu i środowisku życia człowieka.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedszkolach,
 • szkołach,
 • agencjach zatrudnienia,
 • zakładach poprawczych,
 • schroniskach dla nieletnich,
 • ośrodkach szkolno- wychowawczych,
 • pogotowiach opiekuńczych,
 • poradniach specjalistycznych,
 • świetlicach środowiskowych,
 • aresztach śledczych,
 • zakładach karnych,
 • ośrodkach adaptacji społecznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Komentarze (0)