Język i kultura Rosji

Język i kultura Rosji

Język i kultura Rosji

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Język i kultura Rosji – Uniwersytet Jagielloński

Studia na kierunku język i kultura Rosji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku język i kultura Rosji znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • kultura i sztuka rosyjska
 • historia literatury rosyjskiej
 • gramatyka
 • praktyczna nauka języka rosyjskiego
 • gramatyka opisowa języka rosyjskiego
 • historia idei w Rosji
 • współczesna Rosja

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie szczyci się niesłabnącą pozycją w akademickim świecie. W ramach szesnastu wydziałów na kandydatów czeka niezliczona ilość kierunków kształcenia, a jednym z nich jest Język i kultura Rosji, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest zdobycie praktycznej znajomości języka rosyjskiego, a także szerokiej wiedzy na temat literatury i kultury.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: kultura i sztuka rosyjska, historia literatury rosyjskiej, gramatyka, praktyczna nauka języka rosyjskiego, gramatyka opisowa języka rosyjskiego, historia idei w Rosji, współczesna Rosja, najnowsza literatura rosyjska. A co po studiach? Absolwenci kierunku Język i kultura Rosji na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdą zatrudnienie w redakcjach czasopism, wydawnictwach, mediach, turystyce, przedsiębiorstwach gospodarczych, instytucjach kulturalnych, muzeach, bibliotekach oraz służbach granicznych.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Dorota, studentka Języka i kultury Rosji mówi:

„Wybrałam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim dlatego, że nauka na tej uczelni daje praktyczne umiejętności i konkretne kwalifikacje zawodowe.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

JĘZYK I KULTURA ROSJI - ważne informacje

Język i kultura Rosji studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Język i kulturę Rosji na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Język i kultura Rosji na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • polityki współczesnej Rosji,
 • historii literatury rosyjskiej,
 • współczesnej literatury rosyjskiej,
 • filozofii rosyjskiej,
 • języka specjalistycznego biznesu.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Język i kultura Rosji:

Absolwent kierunku Język i kultura Rosji na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • redakcjach czasopism,
 • wydawnictwach,
 • mediach,
 • turystyce,
 • przedsiębiorstwach gospodarczych,
 • instytucjach kulturalnych,
 • muzeach,
 • bibliotekach,
 • służbach granicznych.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (1)

Mars odpowiedz

Podobno jakiś chłopak zdał ma 7 uniwersytet pozdrawuam