Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kulturoznawstwo – Uniwersytet Jagielloński

Studia na kierunku kulturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku kulturoznawstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • dzieje obyczajów
 • historia kina światowego
 • dzieje kultury średniowiecznej
 • translatorium kulturoznawcze
 • metodologia badań kulturoznawczych
 • socjologia kultury
 • komunikacja międzykulturowa
 • konflikty etnonarodowościowe

 

Uniwersytet Jagielloński to uczelnia, na której kształci się pięćdziesiąt tysięcy studentów. Na jakich kierunkach? Między innymi na Kulturoznawstwie, prowadzonym na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy dotyczącej zagadnień społecznych tworzących podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturze. Studenci uczą się analizować zjawiska kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także poznają zasady ekonomiczne i prawne organizacji i zarządzania współczesnymi instytucjami kultury.

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: dzieje obyczajów, historia kina światowego, dzieje kultury średniowiecznej, translatorium kulturoznawcze, metodologia badań kulturoznawczych, socjologia kultury, komunikacja międzykulturowa, konflikty etnonarodowościowe, historia kulturowa XIX i XX wieku. Absolwenci Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdą zatrudnienie w wydawnictwach, działach promocji książki, redakcjach pism, radiu i telewizji, teatrach, muzeach, kinach, mediach elektronicznych, ośrodkach kultury, galeriach, klubach, rządowych, samorządowych i pozarządowych instytucjach upowszechniających i promujących kulturę, agencjach promocyjnych i reklamowych, agencjach public relations.

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje nieporządek w głowach kandydatów. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia sprosta wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie, zdecydowaliście się na kierunek Kulturoznawstwo, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Marlena, studentka Kulturoznawstwa mówi:

„Wybrałam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, przede wszystkim, ze względu na ciekawe specjalności, których nie ma na innych uczelniach.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • komparatystyki kulturowej,
 • współczesnej kultury wizualnej i cyberkultury,
 • współczesnych społeczno-polityczno-kulturowe procesów przebiegających w powiązaniu z buddyzmem w krajach Azji oraz w świecie zachodnim,
 • zasad działania instytucji kulturalnych,
 • analizy tekstów literackich i nieliterackich.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Kulturoznawstwo:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • wydawnictwach,
 • działach promocji książki,
 • mediach,
 • muzeach,
 • galeriach sztuki,
 • ośrodkach kultury,
 • samorządowych i pozarządowych instytucjach upowszechniających i promujących kulturę,
 • agencjach promocyjnych i reklamowych,
 • agencjach public relations.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)