Studia nad Azją Południowo - Wschodnią

Studia nad Azją Południowo - Wschodnią

Studia nad Azją Południowo - Wschodnią

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Studia nad Azją Południowo - Wschodnią – Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński to nie tylko edukacyjna chluba Krakowa, ale i całego kraju. W murach uczelni uczy się ponad pięćdziesiąt tysięcy studentów, którzy wybierają ścieżki kształcenia zawarte w szesnastu wydziałach. Jakie kierunki widnieją w ofercie dydaktycznej? Na przykład Studia nad Azją Południowo- Wschodnią, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest przygotowanie do samodzielnej analizy zjawisk społecznych oraz podejmowania działań w obszarze kultury, polityki i gospodarek regionu Azji Południowo- Wschodniej. Studenci poznają specyfikę społeczeństw w wielu płaszczyznach: historycznej, filozoficznej i religijnej, a także mechanizmy polityki i ekonomii państw regionu.

Program nauczania zawiera następujące przedmioty: historia filozofii, środowisko geograficzne Dalekiego Wschodu, grupy etniczne i mniejszości narodowe Dalekiego Wschodu, cywilizacja konfucjańska, metodyka analizy tekstów naukowych, lektorat języka orientalnego, społeczeństwa azjatyckie w perspektywie socjologicznej, buddyzm, współczesne społeczeństwa Azji Południowo- Wschodniej, historia Azji Południowo- Wschodniej, filozofia Dalekiego Wschodu, orientalizm, sztuka Azji Południowo- Wschodniej, zarządzanie międzykulturowe. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Studiów nad Azją Południowo- Wschodnią na Uniwersytecie Jagiellońskim będą mogli wykorzystać w administracji rządowej każdego szczebla, lokalnych instytucjach samorządowych, różnych instytucjach aktywności kulturalnej, mediach, agencjach badań rynkowych, agencjach Public Relations, stowarzyszeniach, fundacjach i organizacjach związanych z promowaniem kultury, biznesu, edukacji, komunikacji, turystyki, handlu.

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje nieporządek w głowach kandydatów. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia sprosta wymaganiom?

 

Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie?

Seweryn, student Studiów nad Azją Południowo- Wschodnią mówi:

„Nigdzie, na żadnej uczelni nie znalazłem tylu ciekawych kierunków kształcenia. Uniwersytet Jagielloński daje możliwość zgłębianie każdej dziedziny, jaką tylko chcesz.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Studia nad Azją Południowo- Wschodnią:

Absolwent kierunku Studia nad Azją Południowo- Wschodnią na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • gospodarki Dalekiego Wschodu,
 • sztuki Azji Południowo- Wschodniej,
 • funkcjonowania mediów na Dalekim Wschodzie,
 • metod i technik badań społecznych,
 • kultury i języka.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Studia nad Azją Południowo- Wschodnią:

Absolwent kierunku Studia nad Azją Południowo- Wschodnią na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rządowej,
 • lokalnych instytucjach samorządowych,
 • instytucjach aktywności kulturalnej,
 • mediach,
 • agencjach badań rynkowych,
 • agencjach Public Relations,
 • stowarzyszeniach,
 • fundacjach i organizacjach związanych z promowaniem kultury, biznesu, edukacji, komunikacji, turystyki, handlu.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)