Studia polsko - ukraińkie

Studia polsko - ukraińkie

Studia polsko- ukraińskie – Uniwersytet Jagielloński 2021

Studia na kierunku studia polsko - ukraińskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia)  i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku studia polsko - ukraińskie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy prawa i ustroju Ukrainy
 • historia Ukrainy
 • Ukraina w stosunkach międzynarodowych
 • filozofia
 • wprowadzenie do studiów postkolonialnych
 • dziedzictwo żydowskie na Ukrainie
 • Ukraina w procesie tranzycji społeczno- politycznej

 

Uniwersytet Jagielloński to uczelnia, na której kształci się pięćdziesiąt tysięcy studentów. Na jakich kierunkach? Między innymi na Studiach polsko- ukraińskich, prowadzonych na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z teoretycznymi i praktycznymi aspektami szeroko pojętych relacji polsko – ukraińskich i współpracy pomiędzy Ukrainą i Polską, zarówno w wymiarze regionalnym jak i w kontekście europejskim. Studenci poznają historię stosunków polsko – ukraińskich, formułę, charakter i ewolucję kontaktów pomiędzy Polską i Ukrainą w okresie nowożytnym, w tym specyfikę współpracy i zależności dwu i wielostronnych pomiędzy oboma krajami w sferze politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej, na poziomie regionalnym, europejskim i międzynarodowym.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: podstawy prawa i ustroju Ukrainy, historia Ukrainy, Ukraina w stosunkach międzynarodowych, filozofia, wprowadzenie do studiów postkolonialnych, dziedzictwo żydowskie na Ukrainie, Ukraina w procesie tranzycji społeczno- politycznej, stosunki polsko- ukraińskie po 1989 roku, język ukraiński, gospodarka i rynek Ukrainy. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Studiów polsko- ukraińskich na Uniwersytecie Jagiellońskim będą mogli wykorzystać w polskich instytucjach publicznych, firmach prywatnych i przedsiębiorstwach działających na rynku ukraińskim.

Wybór odpowiedniej uczelni i kierunku studiów to ważna decyzja, dlatego kandydaci zadają wiele pytań, które mają tę decyzję ułatwić.

 

Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie?

Szymon, student kierunku Studia polsko- ukraińskie mówi:

„Prestiż Uniwersytetu Jagiellońskiego nie jest dziełem przypadku, ani też najmniejszą przesadą. To świetna uczelnia. Najlepsza w Polsce i na pewno jedna z najlepszych w Europie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Studia polsko- ukraińskie:

Absolwent kierunku Studia polsko- ukraińskie na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wpływu lokalnych i regionalnych czynników na kształtowanie procesów społecznych, politycznych, kulturowych i gospodarczych w Polsce i na Ukrainie,
 • funkcjonowania europejskich i ukraińskich instytucji społecznych, politycznych, kulturalnych i ekonomicznych,
 • analizowania procesów społecznych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Studia polsko- ukraińskie:

Absolwent kierunku Studia polsko- ukraińskie na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • polskich instytucjach publicznych,
 • firmach prywatnych i przedsiębiorstwach działających na rynku ukraińskim.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia psychologiczne i społeczne w Krakowie

UJ kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Komentarze (0)