Logistyka

Logistyka

Logistyka

22.06.2022

Logistyka – Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu 2022

Studia na kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku logistyka w WSH WROCŁAW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lub 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: od 5100 zł

studia niestacjonarne: od 5100 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • systemy informatyczne w logistyce
 • systemy baz danych w logistyce
 • ekonomika i organizacja transportu
 • grafika inżynierska
 • inżynieria logistyczna
 • finanse i rachunkowość
 • zarządzanie projektami

 

Logistyka, każdego roku, pnie się w górę w rankingach popularności kierunków kształcenia. Co sprawia, że coraz więcej osób chce zgłębić jej obszar? Po pierwsze, jest dyscypliną, która zyskuje na znaczeniu wraz z rozwojem rynku usług, a po drugie łączy w sobie wiele zagadnień, rozwijając różne umiejętności. Logistyka jest dziedziną, która dotyczy przepływu materiałów i produktów, czyli skierowana jest do osób, które interesują się, między innymi, ekonomią, zarządzaniem i transportem. Studia we Wrocławiu to szeroka przestrzeń, w której każdy zainteresowany znajdzie coś dla siebie. A gdzie podjąć naukę w omawianym zakresie? W Wyższej Szkole Handlowej. Właśnie tam odnaleźć można kierunek Logistyka, który prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie dogłębnej wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz zagadnień nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, jak również zagadnień z zakresu wiedzy menedżerskiej. Studenci uczą się projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych, zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi, jak również posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego. Patrząc szeroko, omawiany przez nas kierunek to fundament sprawnego zarządzania procesami logistycznymi, projektowania, organizowania, koordynowania i nadzorowania systemów logistycznych, planowania i wdrażania międzynarodowych strategii logistycznych oraz wsparcia technicznego i teleinformatycznego procesów logistycznych we współczesnych organizacjach. Logistyka w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu realizowana jest zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

A jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: systemy informatyczne w logistyce, systemy baz danych w logistyce, ekonomika i organizacja transportu, grafika inżynierska, inżynieria logistyczna, finanse i rachunkowość, zarządzanie projektami, towaroznawstwo, technologia wytwarzania, prognozowanie gospodarcze, zarządzanie produkcją i usługami.

Jak już wspomnieliśmy, Logistyka zyskuje na znaczeniu i staje się jedną z najważniejszych dziedzin współczesnego świata. Dlatego kierunek prowadzony we wrocławskiej uczelni to dobry pomysł dla tych, którzy planują swoją karierę na stanowiskach specjalistów w przedsiębiorstwach branży logistycznej oraz w działach logistyki różnych, innych firm. Absolwenci Logistyki w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu znajdą zatrudnienie w centrach logistycznych, firmach spedycyjno- transportowych, jednostkach projektowych, firmach doradczych, czy też w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych, bądź usługowych. Co ważne, logistyka jest dyscypliną, która daje pewną stabilność. Nie wchodząc zbyt głęboko w jej zagadnienie można powiedzieć, że przepływ towarów będzie istniał zawsze, a kwestią zmienną będą tylko techniki takich przedsięwzięć. Można zatem założyć, że rynek będzie chłonny nowych, pomysłowych specjalistów.

Jak wiemy, studia we Wrocławiu to morze edukacyjnych możliwości. Wiemy również, że Logistyka należy do popularnych kierunków, zatem dla zainteresowanych tą dziedziną pozostaje tylko wybranie odpowiedniej uczelni. 

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu opinie?

Jacek, student Logistyki mówi:

„Logistyka to przyszłość, dlatego studiowanie tego kierunku to bardzo dobra inwestycja. A skoro inwestycja, to należy uczyć się od najlepszych. Dlatego studiuję w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

LOGISTYKA - ważne informacje

Logistyka studia Wrocław

Logistyka studia

Logistyka studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logistykę w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu:

Absolwent kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowania metod statystyki opisowej w badaniach struktury zjawisk ekonomicznych i logistycznych,
 • analizowania i interpretacji świata organizacji i procesów zarządzania,
 • metod i technik zarządzania organizacjami,
 • strategii marketingowych,
 • zarządzania produkcją i usługami,
 • zarządzania łańcuchem dostaw,
 • infrastruktury logistycznej,
 • logistyki produkcji,
 • logistyki dystrybucji,
 • normalizacji i zarządzania jakością,
 • ekonomiki transportu,
 • projektowania procesów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:

 • centrach logistycznych,
 • firmach spedycyjno- transportowych,
 • przedsiębiorstwach handlowych,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • firmach doradczych,
 • jednostkach projektowych,
 • przedsiębiorstwach usługowych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Komentarze (0)