Ogrodnictwo

Ogrodnictwo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - kierunki studiów

Ogrodnictwo – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2021

Studia na kierunku ogrodnictwo na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ogrodnictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • botanika
 • nawożenie i fizjologia roślin
 • ekologia i ochrona środowiska
 • genetyka i hodowla roślin ogrodniczych
 • dendrologia
 • ochrona roślin
 • szkółkarstwo
 • rynek ogrodniczy

 

Wiele osób traktuje ogrodnictwo jako dziedzinę, którą można zajmować się rekreacyjnie i hobbystycznie. Oczywiście, że tak, ale jest to także dyscyplina będąca konkretną przestrzenią wiedzy i umiejętności, na których opiera się działalność zawodową. Dla wyjaśnienia, ogrodnictwo jest działem rolnictwa, który obejmuje uprawę i hodowlę roślin warzywnych, sadowniczych i ozdobnych oraz urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni na obszarach zurbanizowanych. Brzmi poważnie? Zdecydowanie. Do wszystkich, którzy chcieliby zgłębić to dość szerokie zagadnienie skierowany jest kierunek kształcenia Ogrodnictwo, w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, a prowadzony jest on na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów zieleni, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi. Studenci poznają fizjologię roślin ogrodniczych, zagadnienia genetyki i biotechnologii, zasady uprawy roślin rolniczych i produkcji zwierzęcej, czy też technologię przechowywania i przetwarzania produktów ogrodniczych. Ponadto, zaznajamiają się z metodami analizy ekonomicznej, regułami prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasadami funkcjonowania rynku produktów ogrodniczych. Kierunek kształci zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: botanika, nawożenie i fizjologia roślin, ekologia i ochrona środowiska, genetyka i hodowla roślin ogrodniczych, dendrologia, ochrona roślin, szkółkarstwo, rynek ogrodniczy, rośliny ozdobne, sadownictwo, warzywnictwo, przechowalnictwo, integrowana produkcja owoców i warzyw, rozmnażanie roślin ogrodniczych w kulturach in vitro, uprawa roślin leczniczych, urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni. Zajęcia realizowane w harmonogramie dzielą się na moduły: moduł przedmiotów kształcenia ogólnego, moduł przedmiotów kształcenia podstawowego, moduł przedmiotów kształcenia kierunkowego.

Ogrodnictwo zawiera w sobie wiele różnych zagadnień, a co za tym idzie, aby wypełniać obowiązki w jego zakresie należy wykazywać się szeroką wiedzą i konkretnymi umiejętnościami. Jeśli posiadamy kompetencje, to jaką drogę zawodową możemy obrać? Absolwenci Ogrodnictwa w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie znajdą zatrudnienie w firmach i instytucjach zajmujących się kształtowaniem terenów zieleni, produkcji ogrodniczej, przemyśle przetwórczym owoców i warzyw, usługach i doradztwie ogrodniczym, czy też administracji. Warto wspomnieć, że ogrodnictwo jest dyscypliną uniwersalną, czyli taką, w ramach której można działać w niemal każdym miejscu na świecie, zatem solidny bagaż wiedzy i umiejętności połączony ze znajomością języka obcego może nam zapewnić drogę zawodową również poza granicami kraju.

Kierunki studiów w Szczecinie stanowią morze edukacyjnych możliwości. Stolica województwa zachodniopomorskiego to miasto, które może dać bardzo wiele młodym i głodnym wiedzy ludziom. Ale którą uczelnie wybrać do nauki? Jeśli zdecydowaliśmy się studiować Ogrodnictwo, to warto sprawdzić szkołę wyższą, w której ten kierunek występuje.

 

Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie?

Klaudia, studentka Ogrodnictwa mówi:

„Wybrałam studia na kierunku Ogrodnictwo nie dlatego, że moją pasją są rośliny. Moją pasją jest ogólnie przyroda i dobrze wiem, że uważnie pielęgnowana może dać bardzo dużo każdemu człowiekowi. Nauka w ZUT to przyjemność, spełnianie marzeń, rozwijanie zainteresowań. To miejsce dla tych, którzy chcą zdobyć wykształcenie na najwyższym poziomie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ogrodnictwo:

Absolwent kierunku Ogrodnictwo w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad systematyki roślin,
 • fizjologii roślin,
 • mechanizmów genetycznych zachodzących na poziomie komórki, organizmu i populacji,
 • zasad hodowli i biotechnologii roślin,
 • funkcjonowania naturalnych układów ekologicznych,
 • interpretacji zagrożeń spowodowanych działalnością człowieka,
 • gleboznawstwa,
 • zasad funkcjonowania rynku produktów ogrodniczych,
 • żywienia roślin ogrodniczych oraz wpływu nawożenia organicznego i mineralnego na glebę i środowisko naturalne,
 • nasiennictwa ogrodniczego,
 • organizacji ochrony roślin ogrodniczych uprawianych w uprawie polowej, pod osłonami oraz w terenach zieleni,
 • technologii produkcji ogrodniczej: sadownictwa, warzywnictwa, roślin ozdobnych i leczniczych, szkółkarstwa,
 • dendrologii i zagospodarowania terenów zieleni,
 • technologii przechowywania i przetwarzania produktów ogrodniczych,
 • terapii ogrodniczej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ogrodnictwo:

Absolwent kierunku Ogrodnictwo w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • produkcji ogrodniczej,
 • firmach i instytucjach zajmujących się kształtowaniem terenów zieleni,
 • administracji,
 • usługach i doradztwie ogrodniczym,
 • przemyśle przetwórczym owoców i warzyw,
 • szkolnictwie,
 • samodzielnym gospodarstwie ogrodniczym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ogrodnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Ogrodnictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT

Komentarze (0)