Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Akademia Muzyczna w Poznaniu rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Akademii Muzycznej w Poznaniu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

Uchwała Senatu Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu nr 21 rok akademicki 2018/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku

Dotyczy: ustalenia zasad rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu

 

Działając na podstawie art. 70 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późń. zm., dalej „Ustawa”), Senat Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu uchwalił co następuje:

 

§ 1

Ustala się warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021 oraz sposób jej przeprowadzenia w postaci Regulaminu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Komentarze (0)