Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

         

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie rekrutacja 2019

 

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

Uchwała nr 44/2016-2020 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów magisterskich na rok akademicki 2019/2020

 

Działając na podstawie: art. 45 ust.l Statutu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie oraz art.169 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 20035 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. 2017, poz. 2183 z późn. zm.), niniejszym:

 

§ 1

  • Senat Akademii   Sztuk Teatralnych  im. Stanisława  Wyspiańskiego w Krakowie niniejszym ustala warunki i tryby rekrutacji na rok akademicki 2019/2020, które będą obowiązywać:
  1. na Wydziale Aktorskim w Krakowie (na kierunku aktorstwo: specjalność aktorstwo dramatyczne oraz specjalność wokalno-aktorska) w wymiarze 9 semestrów i na Wydziale Reżyserii Dramatu w Krakowie (na kierunku reżyseria: specjalność reżyseria teatralna, specjalność dramaturgia, specjalność reżyseria teatru muzycznego) w wymiarze 10 semestrów:
  2. na Wydziale Aktorskim w Filii PWST we Wrocławiu (na kierunku aktorstwo: specjalność aktorstwo dramatyczne) w wymiarze 9 semestrów Ii na Wydziale Lalkarskim w Filii PWST we Wrocławiu (na kierunku aktorstwo: specjalność aktorstwo teatru lalek) w wymiarze 9 semestrów (na kierunku reżyseria: specjalność reżyseria teatru lalek) w wymiarze 10 semestrów.

 

Warunki i tryby rekrutacji stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

Załącznik 1 - Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Aktorskim w Krakowie w roku akademickim 2019/20,

Załącznik 2 - Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Reżyserii Dramatu 2019/20,

Załącznik 3 - Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Aktorskim we Wrocławiu 2019/20.

Załącznik 4 - Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu 2019/20.

 

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zasady rekrutacji stanowiące załącznik do niniejszej uchwały obowiązują w stosunku do postępowań rekrutacyjnych przeprowadzanych na rok akademicki 2019/2020.

 

 

 

 

Komentarze (0)