Zasady rekrutacji na APS 2019/2020

Zasady rekrutacji na APS 2019/2020

Akademia Pedagogiki Specjalnej rekrutacja 2019 

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Akademii Pedagogiki Specjalnej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.
 

W rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 pojawią się nowe programy studiów, a także nowe kierunki studiów i specjalności:

1) Kierunek Pedagogika specjalna będzie realizowany jako jednolite studia magisterskie

KOMENTARZ: Nowa forma i program studiów na tym kierunku wynika z projektowanych zmian standardów kształcenia do wykonywania zawodu nauczyciela szkół i placówek specjalnych oraz do pracy z dziećmi i z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce od roku 2019/2020.

2) Uruchamiamy jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

KOMENTARZ: Uruchomienie nowego kierunku wynika z projektowanych zmian standardów kształcenia do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej w Polsce od roku 2019/2020. Pozostałe specjalności z zakresu pedagogiki będą dostępne w ramach studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika

3) Bogata oferta studiów drugiego stopnia na kierunkach Pedagogika i Pedagogika specjalna

KOMENTARZ: Absolwenci studiów pierwszego stopnia po kierunkach pedagogika i pedagogika specjalna będą mogli kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia na dotychczasowych zasadach, przy czym należy pamiętać, że zgodnie z projektowanymi standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w Polsce, uprawnienia te nabywa się dopiero po ukończeniu łącznie studiów pierwszego i drugiego stopnia na tym samym kierunku studiów.

4) Uruchamiamy studia drugiego stopnia na kierunku Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka

5) Nowe specjalności na Socjologii: Socjologia kultury-badania i marketing, Socjologia komunikacji społecznej (studia pierwszego stopnia) oraz Socjologia zmiany społecznej (studia drugiego stopnia)

 

 

 

Komentarze (0)