Filologia włoska UKSW

Filologia włoska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Nie trzeba być specjalnie zorientowanym w branży turystycznej, aby wiedzieć, że Włochy znajdują się w czołówce najchętniej odwiedzanych miejsc na świecie. Prawdą jest także, że kultura włoska wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem, a język należy do najpiękniejszych. Wszystko składa się w całość, a jest nią Filologia włoska. Wszyscy sympatycy pizzy powinni wiedzieć, że studia na omawianym kierunku to swego rodzaju podróż po kraju Luciano Pavarottiego. Na zajęciach poznaje się niemal wszystko, z czego Włochy słyną, a tych rzeczy jest nieskończona lista. Która uczelnia oferuje kształcenie w tym zakresie? Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – właśnie tam odnajdziecie Filologię włoską, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Filologia włoska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizowany jest na Wydziale Nauk Humanistycznych. Kształcenie obejmuje naukę języka włoskiego od postaw do poziomu C1 oraz drugiego języka nowożytnego na poziomie B2, a także zajęcia poświęcone kulturze, zwłaszcza literaturze i sztuce oraz geografii i historii Półwyspu Apenińskiego. Co ważne, w ramach programów Erasmus i Most studenci otrzymują możliwość pogłębiania swojej wiedzy także na włoskich uczelniach; we Florencji, Neapolu, Turynie, Genui.

Studia na kierunku Filologia włoska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dzielą się na następujące specjalizacje:

 • Nauczycielska,
 • Edytorska,
 • Komunikacja językowa,
 • Muzeologiczna,
 • Filmoznawcza,
 • Teatrologiczna,
 • Zarządzanie kulturą,
 • Media w kulturze

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: słownictwo, gramatyka pragmatyka słownictwo, fonetyka i wymowa języka włoskiego, gramatyka opisowa języka włoskiego, geografia kulturowa Włoch, analiza tekstów literackich, kultura języka, stylistyka praktyczna, związki kulturowe włosko- polskie, Włochy nowożytne, historia języka włoskiego. Realizowane zajęcia mają na celu, między innymi, rozwijanie umiejętności tworzenia tekstów pisanych i mówionych oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Włochy mogą być fascynującym obszarem, zwłaszcza że przyniosły światu wybitnych artystów, reżyserów filmowych, kompozytorów, czy sportowców. Jaką drogę zawodową można oprzeć na sympatii do Włoch i kultury tego kraju? Absolwenci Filologii włoskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w wydawnictwach, redakcjach czasopism, instytucjach kultury, instytucjach naukowych, instytucjach gospodarczych i związanych z administracją.

Z Rzymu do Warszawy nie przebiega daleka droga, zwłaszcza gdy studiuje się Filologię włoską. Jak to rozumieć? Omawiany przez nas kierunek należy do grona tych, których nie da się wybrać drogą przypadku, czy też z powodu braku innych zainteresowań. Filologia włoska, na którą składają się zagadnienia związane z kulturą, historią, czy popularną na całym świecie kuchnią jest kierunkiem nie tylko dla tych, którzy w pełni fascynują się krajem Federico Felliniego, ale także dla tych, którzy po prostu chcą poznać kulturę półwyspu apenińskiego. Jako, że uczelnie w Warszawie to temat długi i szeroki, jak pomóc sobie w znalezieniu najlepszej do studiowania omawianego przez nas kierunku?

 

Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie?

Matylda, studentka Filologii włoskiej mówi:

„Filologia włoska była moim marzeniem, tak jak wyjazd do Włoch był marzeniem. Będąc teraz na trzecim roku wiem, że z językiem i kulturą włoską chcę związać swoje życie zawodowe. A przekonała mnie do tego nauka na najfajniejszej uczelni, czyli Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wszystkim, którzy fascynują się Włochami polecam kierunek, który studiuję.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię włoską na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:

Absolwent kierunku Filologia włoska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • języka włoskiego,
 • historii Włoch,
 • literatury włoskiej,
 • życia kulturalnego współczesnych Włoch,
 • zarządzania kulturą,
 • komunikacji językowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia włoska:

Absolwent kierunku Filologia włoska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znajdzie zatrudnienie w:

 • instytucjach kulturalnych,
 • instytucjach naukowych,
 • biurach tłumaczeń,
 • wydawnictwach,
 • redakcjach czasopism,
 • instytucjach gospodarczych,
 • archiwach,
 • instytucjach związanych z administracją.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Filologia włoska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie brane pod uwagę są następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka, chemia, informatyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia włoska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Warszawie

UKSW kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW

Komentarze (0)