Nowa pedagogika-edukacja prorozwojowa

Nowa pedagogika-edukacja prorozwojowa

Nowa pedagogika-edukacja prorozwojowa

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Da Vinci w Poznaniu

Nowa pedagogika- edukacja prorozwojowa – Collegium Da Vinci w Poznaniu

Czym jest pedagogika? Wedle definicji, jest dyscypliną naukową zajmującą się badaniem szeroko rozumianych procesów edukacyjnych. A czym zatem może być „nowa pedagogika”? Zmieniający się świat oraz wszystko, co z tymi zmianami się wiąże sprowadza obowiązek innowacyjności, rozwijania przestrzeni edukacyjnej, wprowadzania nauki na nowe tory.

Reasumując, jest dziedziną, która odpowiada potrzebom współczesnego ucznia oraz dynamicznie zmieniającej się szkolnej rzeczywistości. W jaki sposób zagłębić się i dokładnie poznać nowe spojrzenie na pedagogikę? Wybierając kierunek Nowa pedagogika- edukacja prorozwojowa w Collegium Da Vinci w Poznaniu, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Nowa pedagogika- edukacja prorozwojowa w Collegium Da Vinci w Poznaniu w 85% realizowany jest w formie warsztatów pedagogicznych, ćwiczeń, projektów indywidualnych i grupowych oraz praktyk w placówkach edukacyjnych. Istotą nauki jest wszechstronny rozwój, dlatego studenci pozyskują wiedzę pedagogiczną połączoną z zagadnieniami z zakresu psychologii, socjologii, nowych mediów i coachingu. Kierunek Nowa pedagogika- edukacja prorozwojowa w Collegium Da Vinci w Poznaniu prowadzony jest zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Program studiów

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: osobowość i różnice indywidualne, rozwój człowieka w biegu życia, filozofia edukacji, rozwój myśli edukacyjnej, psychologia społeczna, socjologia edukacji, procesy i mechanizmy edukacyjne, edukacyjne aspekty mediów, projektowanie komunikacji w usługach edukacyjnych, projektowanie procesu badawczego, IT w badaniach społecznych, paradygmaty edukacyjne, współczesne koncepcje wychowania, prawne podstawy działalności edukacyjnej, diagnostyka psychopedagogiczna, trening wrażliwości społecznej.

 

Jaka praca po tym kierunku?

Zawody związane z pedagogiką nie należą do najłatwiejszych i nie są na pewno kierowane do wszystkich, gdyż oprócz solidnego bagażu wiedzy i umiejętności należy wyróżniać się konkretnymi cechami charakteru. Prawdą jest, że nie każdy potrafi je w sobie odkryć i pielęgnować, dlatego dla tych, którzy mają kłopot z podjęciem decyzji związanej z profilem kształcenia Collegium Da Vinci przygotowało specjalne kursy i szkolenia przygotowawcze, do których można przystąpić przed rozpoczęciem studiów.

Taka forma najlepiej sprawdzi predyspozycje kandydata i zwróci uwagę na mocne i słabe strony. Przykładami takich warsztatów są: Media interaktywne w nauczaniu, Nowa akademia animatora 4.0, Wybrane elementy metodyk Agile.

Niejeden absolwent stawia sobie pytanie: „co dalej?”. Rynek pracy bywa niepewny, chaotyczny, na dodatek charakteryzuje się dużą zmiennością. Jak poradzą sobie na nim absolwenci omawianego przez nas kierunku? Osoby, które ukończyły Nową pedagogikę – edukację prorozwojową w Collegium Da Vinci w Poznaniu znajdą zatrudnienie w roli pedagoga szkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji włączającej, nauczyciela języka obcego, pracownika poradni psychologiczno- pedagogicznej, doradcy personalnego, opiekuna środowiskowego.

Kierunki studiów w Poznaniu tworzą bardzo długą listę dyscyplin. Wśród nich zdecydowanie wyróżnia się Nowa pedagogika- edukacja prorozwojowa. Czy warto ją studiować? Czy warto jej się poświęcić?

 

Jakie ma Collegium Da Vinci w Poznaniu opinie? 

Sylwia, studentka Nowej pedagogiki- edukacji prorozwojowej mówi:

„Collegium Da Vinci to zupełnie nowe, inne spojrzenie na temat kształcenia. Tutaj najważniejsza jest praktyka, zdobywanie umiejętności, które wydają się po prostu niezbędne w pracy zawodowej. To świetna uczelnia. Gdybym drugi raz miała wybierać uczelnię, raz jeszcze postawiłabym na Collegium Da Vinci w Poznaniu.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Nową pedagogikę- edukację prorozwojową w Collegium Da Vinci:

Absolwent kierunku Nowa pedagogika- edukacja prorozwojowa w Collegium Da Vinci może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwoju i uczenia się dziecka,
 • budowania programów edukacyjnych,
 • monitorowania i diagnozowania potrzeb indywidualnych dziecka oraz grup społecznych,
 • emisji głosu,
 • opieki pedagogicznej i profilaktycznej,
 • planowania, organizowania i ewaluacji działań pomocowych, interweniujących, wspierających dobrostan jednostki i grupy społecznej,
 • animowania działań na rzecz osób i grup społecznych w celu optymalizowania jakości ich życia,
 • rozwijania kompetencji językowej przez dzieci,
 • rozpoznawania potrzeb uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • sposobów wykorzystywania cyfrowych technologii informacyjno- komunikacyjnych w edukacji,
 • zarządzania wizerunkiem podmiotów działających w branży edukacyjnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie kreatywne:

Absolwent kierunku Nowa pedagogika- edukacja prorozwojowa w Collegium Da Vinci w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie jako:

 • pedagog szkolny,
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
 • nauczyciel wychowania przedszkolnego,
 • opiekun środowiskowy,
 • nauczyciel edukacji włączającej,
 • nauczyciel języka obcego,
 • nauczyciel zajęć komputerowych i edukacji medialnej w ramach nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego,
 • pracownik poradni psychologiczno- pedagogicznej,
 • doradca personalny,
 • specjalista do spraw e- learningu,
 • konsultant edukacyjny do spraw nowych mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Da Vinci w Poznaniu

Komentarze (0)