Urban Management

Urban Management

Collegium Da Vinci w Poznaniu - kierunki studiów

Urban Management – Collegium Da Vinci w Poznaniu 2021

Studia na kierunku urban management w Collegium Da Vinci w Poznaniu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku urban management znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • the public areas
 • the complete city
 • city functionality
 • estimating methods and calculations
 • urban construction
 • life between buildings

 

Rosnące oczekiwania dotyczące jakości usług publicznych, komfortu życia, funkcjonalnej przestrzeni, sprawnej komunikacji prowadzą do otwierania nowych obszarów kształcenia, które będą się skupiać na nowoczesnym zarządzaniu i planowaniu w miastach i regionach.

 

Nabywane umiejętności

Kreowanie przestrzeni miejskiej musi wejść na wyższy poziom, aby sprostać współczesnym wymogom w kontekście architektonicznym, funkcjonalnym i społecznym, zarówno w skali makro, jak i mikro, czyli włączając w to także osiedla, ulice, czy budynki. Na tej podstawie zainteresowani tkanką miejską i wszystkim, co się z nią wiąże otrzymują prowadzony w języku angielskim kierunek – Urban Management. A w ofercie dydaktycznej której uczelni mogą go znaleźć? W Collegium Da Vinci w Poznaniu, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Urban Management w Collegium Da Vinci w Poznaniu to jedyny w naszym kraju kierunek kształcenia w języku angielskim, który powstał we współpracy z najlepszym holenderskim uniwersytetem nauk stosowanych NHTV Breda University of Applied Sciences. Jego istotą jest kształcenie nowoczesnych inżynierów, odpowiedzialnych za zrównoważony rozwój miast.

Na tle podobnych studiów inżynierskich, omawiany przez nas kierunek kładzie mocny nacisk na rozwój kompetencji interpersonalnych w połączeniu z niezbędną wiedzą techniczną i analityczną. Studenci poznają nie tylko zasady projektowania przestrzeni miasta, ale także reguły lepszej samoorganizacji i kreatywnej prezentacji. Program kształcenia oparty jest na holenderskim modelu nauczania, ściśle łączącym teorię z praktyką.

Urban Management w Collegium Da Vinci w Poznaniu to nie tylko możliwość pozyskania solidnego bagażu wiedzy i umiejętności, ale również szansa na nawiązanie cennych kontaktów i szerszego spojrzenia na zachodzące w Europie i świecie procesy, które wpływają na codzienne funkcjonowanie społeczności.

 

Program studiów

Studia na kierunku Urban Management w Collegium Da Vinci w Poznaniu to zestaw zajęć, które prowadzą doświadczeni specjaliści polscy i holenderscy zajmujący się zrównoważonym rozwojem miast i planowaniem przestrzeni miejskiej, którzy rozumieją specyfikę Europy Środkowej i Wschodniej.

 

Jaka praca po tym kierunku?

Miejska materia to temat, do którego zmienia się podejście wraz z upływającym czasem. Obecnie, ponad połowa ludności na świecie mieszka w miastach, co stanowi najważniejszą przyczynę rozwoju w myśleniu o mieście. A jak przedstawia się przestrzeń zawodowa dla tych, którzy ukończą omawiany przez nas kierunek? Absolwenci Urban Management w Collegium Da Vinci w Poznaniu znajdą zatrudnienie jako menedżerowie projektów miejskich, specjaliści do spraw zarządzania strategicznego, planiści, eksperci do spraw polityki miejskiej.

Studia w Poznaniu powinny zaciekawić zainteresowanych wyższą edukacją, zwłaszcza że w ich ramach funkcjonują kierunki innowacyjne – takie jak Urban Management.

 

Jakie ma Collegium Da Vinci w Poznaniu opinie?

Sebastian, student Urban Management mówi:

„Zawsze interesowało mnie planowanie przestrzeni, budowanie nowoczesnych miast, wznoszenie budynków. Jednym słowem, jestem zaciekawiony egzystencją miast i w tym kierunku chciałem podążać. Ale szukałem studiów nowoczesnych, międzynarodowych, które dadzą coś więcej niż tylko podręcznikową wiedzę. Takie studia znalazłem w Collegium Da Vinci. Polecam.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

URBAN MANAGEMENT - ważne informacje

Urban Management studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Urban Management w Collegium Da Vinci w Poznaniu:

Absolwent kierunku Urban Management w Collegium Da Vinci może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad projektowych, technicznych i inżynieryjnych, umożliwiających planowanie i opracowanie programów, planów, strategii, koncepcji i projektów,
 • zarządzania miastem, konstruowania budżetu publicznego, planowania finansowego i inwestycyjnego,
 • analizy i kompleksowego projektowania w skali lokalnej,
 • nowoczesnych rozwiązań technologicznych pozwalających na tworzenie projektów i wizualizacji,
 • projektowania działań rewitalizacyjnych na zdegradowanych obszarach miast.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Urban Management:

Absolwent kierunku Urban Management w Collegium Da Vinci w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie jako:

 • menedżer projektów miejskich,
 • specjalista do spraw zarządzania strategicznego,
 • planista,
 • ekspert do spraw polityki miejskiej,
 • konsultant do spraw cyfrowej transformacji w miastach.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Da Vinci w Poznaniu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania i marketingu wybrać

Studia zarządzanie i marketing w Poznaniu

Collegium Da Vinci kierunki

Jakie są kierunki zarządzania i marketingu w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)