Informatyka i ekonometria

Informatyka i ekonometria

Informatyka i ekonometria – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2021

Studia na kierunku informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku informatyka o ekonometria znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonometria finansowa i dynamiczna
 • inwestycje alternatywne
 • rachunkowość finansowa
 • bazy danych
 • sieci komputerowe
 • procesy biznesowe w organizacjach
 • elektroniczne negocjacje
 • systemy przepływy pracy i pracy grupowej

 

Jeśli większość z nas wie, przynajmniej ogólnie, czym zajmuje się informatyka, tak w przypadku ekonometrii nie jest już tak łatwo. Otóż, według definicji, ekonometria to dział ekonomii, który zajmuje się mierzeniem zależności omawianych w teoretycznej analizie ekonomicznej. Czy wszystko zrozumiałe? Nie zagłębiając się w szczegóły, celem ekonometrii jest badawcza analiza teorii ekonomicznych, przewidywanie procesów ekonomicznych oraz dostarczanie przesłanek służących sterowaniu tymi procesami. Dokładając do niej informatykę otrzymujemy ciekawy kierunek, który nie od wczoraj cieszy się niemałą popularnością. Znajdziemy go na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie bogatej wiedzy z obszaru szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów. Studenci poznają metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej, uczą się podejmować racjonalne decyzje we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych, jak również zapoznają się z projektowaniem, programowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych oraz administrowaniem sieciami komputerowymi. Ponadto, studenci otrzymują możliwość uzyskania cenionych certyfikatów; na przykład: Analityka statystycznego SAS, czy też SPSS Technology Junior Expert / SPSS Technology Expert, które potwierdzają umiejętności analityczne i obsługę oprogramowania komputerowego.

Studenci poznają analizy ilościowe w przedsiębiorstwie, modelowanie procesów konkurencji i kooperacji, ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, zasady wdrażania systemów informatycznych, mechanizmy występujące na rynkach finansowych. A jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: ekonometria finansowa i dynamiczna, inwestycje alternatywne, rachunkowość finansowa, bazy danych, sieci komputerowe, procesy biznesowe w organizacjach, elektroniczne negocjacje, systemy przepływy pracy i pracy grupowej, informatyczne zarządzanie wiedzą, rynek instrumentów pochodnych, zarządzanie portfelem inwestycji, ekonomia matematyczna, statystyka opisowa, badania operacyjne.

Liderzy informatycznych zespołów projektowych, konsultanci, analitycy informacji. To tylko część zawodów, z którymi wiąże się wykształcenie zdobyte na omawianym przez nas kierunku. Absolwenci Informatyki i ekonometrii znajdują zatrudnienie wszędzie tam, gdzie podejmowanie decyzji ekonomicznych trzeba poprzedzić wnikliwymi analizami z wykorzystaniem technologii informatycznych. Dokładniej rzecz ujmując, znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach, korporacjach międzynarodowych, firmach konsultingowych, firmach ubezpieczeniowych, agencjach badań rynku, instytucjach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach finansowych, organach KNF.

Studia w Poznaniu to niemal studnia bez dna, zatem każdy zainteresowany studiami na kierunku Informatyka i ekonometria nie będzie miał problemu z jego odnalezieniem. Ale na której uczelni podjąć naukę? Wybór niemały. Skupmy się na omawianej szkole wyższej.

 

Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu opinie?

Kamil, student Informatyki i Ekonometrii mówi:

„Jeśli chcecie studiować dziedziny związane z ekonomią, czy finansami, to tylko na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. To uczelnia, która od wielu lat wiedzie prym w kształceniu z zakresu tych dyscyplin i nauka tutaj to naprawdę duży przywilej i satysfakcja.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informatykę i ekonometrię na Uniwersytecie Ekonomicznym:

Absolwent kierunku Informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania informacją w przedsiębiorstwie,
 • analizowania efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw oraz innych podmiotów nastawionych na zysk,
 • metod optymalizacji długookresowych strategii przedsiębiorstw,
 • badania współzależności zjawisk gospodarczych oraz prognozowania i symulacji procesów gospodarczych na szczeblu przedsiębiorstw, regionów i gospodarki narodowej,
 • specyfikowania, projektowania, wdrażania i stosowania technologii informacyjno –komunikacyjnych w przedsiębiorstwach działających drogami elektronicznymi na rynkach międzynarodowych,
 • tworzenia serwisów i aplikacji internetowych oraz usług sieciowych,
 • wyceny instrumentów pochodnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informatyka i ekonometria:

Absolwent kierunku Informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach,
 • korporacjach międzynarodowych,
 • firmach konsultingowych,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • agencjach badań rynku,
 • instytucjach administracji państwowej i samorządowej,
 • instytucjach finansowych,
 • organach KNF.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka i ekonometria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest średnia ocen ze studiów lub wynik egzaminu kwalifikacyjnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Informatyka i ekonometria - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Komentarze (0)