Geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia

Politechnika Bydgoska - kierunki studiów

Geodezja i kartografia – Politechnika Bydgoska 2021

Studia na kierunku geodezja i kartografia na Politechnice Bydgoskiej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku geodezja i kartografia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • geometria wykreślna i grafika inżynierska
 • wielkoskalowe opracowania kartograficzne
 • geodezyjne pomiary szczegółowe
 • ewidencja gruntów i budynków
 • elektroniczna technika pomiarowa
 • prawo geodezyjne

 

Geodezja i kartografia to ciekawy kierunek, prowadzący do zdobycia interesującego zawodu. Dlatego, kierunek kształcenia o takiej nazwie bardzo często pojawia się w ofertach edukacyjnych rodzimych szkół wyższych. Nie inaczej jest w przypadku Politechnika Bydgoskiej, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie podstawowej wiedzy z obszaru matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzy specjalistycznej z zakresu geodezji i kartografii. Studenci poznają współczesne metody badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych. Uczą się określać i ewidencjonować stan własności nieruchomości ziemi oraz pozyskiwać dane dla systemów informacji przestrzennej, gospodarki gruntami, projektowania rozwoju obszarów wiejskich, czy wykonywania map gospodarczych.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: matematyka, geometria wykreślna i grafika inżynierska, wielkoskalowe opracowania kartograficzne, geodezyjne pomiary szczegółowe, ewidencja gruntów i budynków, elektroniczna technika pomiarowa, prawo geodezyjne, geodezja satelitarna, podstawy budownictwa, gospodarka nieruchomościami, systemy informacji przestrzennej, planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, bazy danych obiektów topograficznych, ekonomiczne podstawy wyceny nieruchomości.

Jak widać, Geodezja i kartografia należy do grona kierunków, w czasie studiowania których nie można się nudzić. Ale co robić po zakończeniu nauki? Absolwenci omawianego przez nas kierunku na Politechnice Bydgoskiej znajdą zatrudnienie w urzędach wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych, firmach geodezyjnych i kartograficznych, jak również posiadają umiejętności, dzięki którym z łatwością rozpoczną własną działalność gospodarczą.

Studia w Bydgoszczy to interesująca oferta dla tych, którzy chcą zdobyć wyższe wykształcenie. Oczywiście, jest to także bardzo dobre miejsce dla tych, którzy planują rozwijać się w dziedzinie geodezji i kartografii. Podejmowanie decyzji odnośnie wyboru szkoły wyższej nierzadko sprawia kłopoty.

 

Jakie ma Politechnika Bydgoska opinie?

Kamil, student Geodezji i kartografii mówi:

„Politechnika Bydgoska przyciągnęła mnie ciekawym programem zajęć i praktycznym podejściem do tematu kształcenia. Cieszę się, że tutaj studiuję i nigdy nie zamieniłbym swojej uczelni na inną.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Geodezję i kartografię:

Absolwent kierunku Geodezja i kartografia na Politechnice Bydgoskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • matematycznego opisu zjawisk i procesów w przyrodzie,
 • projektowania z wykorzystaniem narzędzi CAD,
 • organizacji i wykonywania prac związanych z pomiarami szczegółowymi na terenach o różnym pokryciu i użytkowaniu,
 • wykonywania pomiarów oraz prac geodezyjnych niezbędnych dla planowania i realizacji inwestycji,
 • zakładania i prowadzenia katastru,
 • pozyskiwania i aktualizacji danych SIP,
 • redagowania i opracowywania map z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Geodezja i kartografia:

Absolwent kierunku Geodezja i kartografia na Politechnice Bydgoskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach geodezyjnych,
 • firmach kartograficznych,
 • urzędach wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia geograficzne wybrać

Studia na kierunku Geodezja i kartografia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia geograficzne w Bydgoszczy

Politechnika Bydgoska kierunki

Jakie są kierunki geograficzne w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii środowiska PB

Komentarze (0)