Mechatronika

Mechatronika

Politechnika Bydgoska - kierunki studiów

Mechatronika – Politechnika Bydgoska 2021

Studia na kierunku mechatronika na Politechnice Bydgoskiej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku mechatronika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • mechanikę
 • budowę i eksploatację maszyn
 • elektronikę
 • informatykę
 • automatykę i robotykę
 • sterowanie

 

Wiele osób fascynuje się robotami i nawet przewiduje, że będą one jeszcze bardziej obecne w naszym życiu niż teraz. Prawdą jest, że nie wyobrażamy sobie życia bez automatyzacji, dzięki której poprawia się jakość naszego życia w różnych przestrzeniach, od motoryzacji po medycynę. Dzięki temu Mechatronika należy do grona najpopularniejszych kierunków kształcenia i trudno wyobrazić sobie, że jej popularność diametralnie spadnie. Dla tych, którzy interesują się inteligentnymi procesami i urządzeniami przygotowany jest kierunek Mechatronika na Politechnice Bydgoskiej, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest jest pozyskanie wiedzy z różnych dziedzin, wśród których wymienić można: mechanikę, budowę i eksploatację maszyn, elektronikę, informatykę, automatykę i robotykę oraz sterowanie. Studenci nabywają umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu. Mechatronika na Politechnice Bydgoskiej to przygotowanie do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: fizyka, materiały inżynierskie, mechanika, wytrzymałość materiałów, projektowanie i programowanie układów sterowania, automatyzacja procesów przemysłowych, panele i interfejsy komunikacyjne, podstawy konstrukcji urządzeń specjalnych, teoria mechanizmów i maszyn, napędy maszyn i urządzeń, podstawy robotyki, mechatronika w systemach technicznych, technika mikroprocesorowa, mechatroniczne układy sterowania napędem.

Omawiana przez nas dziedzina to rozszerzona robotyka, połączenie automatyki, elektroniki, systemów sterowania, informatyki, metrologii, optyki i tym podobnych dyscyplin. Jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin życia, a wykształceni specjaliści cieszą się zainteresowaniem na rynku pracy. Dlaczego? Ponieważ w trakcie studiów uczą się systemowego myślenia, formułowania i rozwiązywania problemów. Absolwenci Mechatroniki na Politechnice Bydgoskiej znajdą zatrudnienie w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, lotniczym, w przedsiębiorstwach produkujących lub serwisujących sprzęt gospodarstwa domowego oraz sprzęt medyczny, czyli w branżach związanych z budową i eksploatacją nowoczesnych maszyn, których działanie oparte jest na zastosowaniu elektronicznych układów sterujących.

Studia w Bydgoszczy to szansa na wysokiej jakości wykształcenie i perspektywiczne kwalifikacje. To oczywiście dobrze, choć niektórym zbyt duży wybór sprawia kłopoty – także w zakresie kierunków kształcenia. Zatrzymajmy się przy Mechatronice. Którą uczelnie wybrać?

 

Jakie ma Politechnika Bydgoska opinie?

Dominik, student Mechatroniki mówi:

„Zależało mi na zdobyciu nowoczesnego wykształcenia, czyli takiego, które zapewni mi ciekawą pracę w rozwojowej dziedzinie. Dlatego wybrałem Mechatronikę. A dlaczego studiuję na Politechnice Bydgoskiej? Bo to jedna z najlepszych uczelni w kraju.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Mechatronikę na Politechnice Bydgoskiej:

Absolwent kierunku Mechatronika na Politechnice Bydgoskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • pomiaru wielkości elektrycznych i mechanicznych,
 • automatyki i robotyki z teorią sterowania,
 • automatyzacji procesów przemysłowych,
 • wykonywania analiz wytrzymałościowych elementów maszyn i urządzeń mechatronicznych,
 • konstrukcji maszyn,
 • inżynierii wytwarzania,
 • posługiwania się przyrządami i systemami pomiarowymi,
 • konstrukcji systemów pomiarowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Mechatronika:

Absolwent kierunku Mechatronika na Politechnice Bydgoskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle elektromaszynowym,
 • przemyśle motoryzacyjnym,
 • przemyśle lotniczym,
 • przedsiębiorstwach produkujących lub serwisujących sprzęt gospodarstwa domowego oraz sprzęt medyczny.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek mechatronika jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera: kierunku obieralnego oraz po kierunkach: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, inżynieria odnawialnych źródeł energii, mechaniczna inżynieria tworzyw, mechanika i budowa maszyn, przetwórstwo tworzyw sztucznych, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji; pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; inżynieria chemiczna.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Mechatronika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Bydgoszczy

Politechnika Bydgoska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej PB

Komentarze (0)