Collegium Da Vinci - kim jesteśmy?

Collegium Da Vinci - kim jesteśmy

Collegium Da Vinci – kim jesteśmy?

Współczesny świat coraz bardziej potrzebuje ludzi renesansu, czyli osób kreatywnych na każdym polu, których charakteryzują wszechstronne umiejętności, a także odwaga do wprowadzania zmian w otaczającej ich rzeczywistości. Wydawać by się mogło, że XXI wiek kładzie nacisk na wąskie specjalizacje i stawia wyraźne granice w przestrzeni wiedzy i kwalifikacji, ale w Poznaniu istnieje uczelnia, która nie tylko poprzez swoją nazwę stanowi miejsce rozwijania nowoczesnych umysłów, na miarę tych z epoki odrodzenia. Tym miejscem jest Collegium Da Vinci.

Jeśli kandydatów na studia w stronę kształcenia wyższego popycha chęć zdobycia wykształcenia i zdobycie intratnego zawodu, tak motorem napędowym studentów Collegium Da Vinci jest ciekawość świata. Bo czym mogą być studia opierające się wyłącznie na potrzebie uzyskania dyplomu i pozbawione właśnie tej ciekawości? W poznańskiej uczelni posiadają sposób jak zainteresowania przerodzić w wysokiej jakości wiedzę i nowoczesne zawody. A sposób ten wydaje się prosty – kształcić nowocześnie, innowacyjnie, dając studentom możliwości samodzielnego myślenia i realizowania pomysłów.

Kierunki studiów, które znajdują się w bogatej ofercie dydaktycznej Collegium Da Vinci to zestaw dyscyplin sformułowany na podstawie trendów w światowej gospodarce, stanowiący odpowiedź na wymagania dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Celem prowadzonego kształcenia jest zdobycie pracy, która odpowiada zainteresowaniom, umiejętnościom i wykształceniu studentów. Jeśli rodzime szkoły wyższe podkreślają opieranie systemu nauczania na tradycyjnej edukacji, to Collegium Da Vinci kreuje nowe systemy, wierząc w to, że nauka wynikająca z ciekawości i chęci poznawania świata przynosi lepsze efekty, a przede wszystkim nie staje się nudnym obowiązkiem pozbawionym satysfakcji. Wszelakie wartości związane z kształceniem mają odbicie w praktyce, gdyż każdego dnia studenci uczelni otrzymują możliwość bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorcami- praktykami, od których nie tylko poprzez zajęcia, staże i praktyki mogą się wiele nauczyć.

Wysoką jakość kształcenia gwarantuje i nieprzerwanie doskonalony Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia, który uwzględnia specyficzny charakter uczelni oraz jej potrzeby. System ten posiada kilka priorytetowych założeń, a wśród nich wymienić można: przygotowywanie oferty i formy kształcenia optymalnie dostosowanej do oczekiwań odbiorców oraz nowoczesnego rynku pracy, zapewnienie możliwości pozyskania interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych, by osiągnąć sukces, czy też aktywną współpracę ze środowiskiem gospodarczym w ramach tworzenia oraz realizacji procesu dydaktycznego.

Collegium Da Vinci w Poznaniu to jedna z najstarszych uczelni niepublicznych w Wielkopolsce, jak również jedna z najmłodszych pod względem nowoczesnego podejścia do procesu kształcenia wyższego. Uczelnia ludzi ciekawych, z której Leonardo Da Vinci byłby dumny.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Da Vinci w Poznaniu

Komentarze (0)