Collegium Da Vinci - studia I stopnia

Collegium Da Vinci - studia I stopnia

Collegium Da Vinci – studia I stopnia

Collegium Da Vinci w pełni zasługuje na miano uczelni innowacyjnej, nie tylko na fundamencie charakterystycznego podejścia do kształcenia, lecz także w oparciu o ofertę dydaktyczną. Kierunki studiów, wśród których mogą wybierać kandydaci, stanowią odpowiedź na wymagania i potrzeby współczesnego świata i rynku pracy, który niejednokrotnie ukazał swój dynamizm i nieprzewidywalność.

Studia pierwszego stopnia w Collegium Da Vinci to kierunki kształcenia realizowane zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Wyróżniającą je cechą jest interdyscyplinarność, a także gruntowna wiedza, będąca połączeniem różnych zagadnień, jak również szansa na pozyskanie kompetencji, dzięki którym łatwiej odnaleźć się w ramach dzisiejszego życia zawodowego. Ofertę stanowią takie kierunki jak:

  • Data Science,
  • Doradztwo i coaching,
  • Grafika,
  • Informatyczne techniki zarządzania,
  • Informatyka,
  • Mediaworking,
  • Urban Management,
  • Zarządzanie kreatywne.

Kierunki studiów pierwszego stopnia w Collegium Da Vinci stanowią przestrzeń, która skupia w sobie najważniejsze zagadnienia związane ze współczesnym rynkiem, jak również obszar umiejętności niezbędnych do prawidłowego i efektywnego funkcjonowania w nim. Wystarczy tylko odpowiedzieć sobie na pytanie. Zostać menedżerem? Grafikiem? Dziennikarzem? Pytanie wcale nie musi być łatwe, gdyż z wiedzą pozyskaną na proponowanych kierunkach można obrać wiele różnych zawodowych ścieżek.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Da Vinci w Poznaniu

Komentarze (0)