Collegium Da Vinci - studia II stopnia

Collegium Da Vinci - studia II stopnia

Collegium Da Vinci – studia II stopnia

Najważniejszym słowem, które według Collegium Da Vinci stanowi podstawę nauki jest ciekawość. Idąc tym tokiem myślenia, zauważamy że oferta dydaktyczna studiów drugiego stopnia jest swego rodzaju motorem napędowym tej ciekawości, gdyż znajdują się w niej dyscypliny nowoczesne, odpowiadające potrzebom współczesnego rynku, a także dyscypliny wybiegające w przyszłość. Wiedza, kompetencje, umiejętności praktyczne – to filary, na których opierają się prowadzone kierunki.

Co warte podkreślenia, programy nauczania zostały opracowane we współpracy z uznanymi praktykami, między innymi z obszaru psychologii, coachingu, czy zarządzania, a ich efektywność została doceniona w Ogólnopolskim Konkursie i Programie Akredytacyjnym „Studia z przyszłością.” Zainteresowani zdobywaniem wiedzy mogą wybierać spośród następujących dziedzin:

  • Doradztwo i coaching,
  • Mediaworking,
  • Zarządzanie kreatywne,
  • Zarządzanie kreatywne w języku angielskim.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Da Vinci w Poznaniu

Komentarze (0)