Collegium Da Vinci - studia w języku angielskim

Collegium Da Vinci - studia w języku angielskim

Collegium Da Vinci – studia w języku angielskim

Znajomość języka angielskiego nie należy obecnie do umiejętności najwyższej rangi, choć jeszcze w wielu miejscach nie stanowi zdolności niezbędnej. Dla osób pragnących odnosić sukcesy, zwłaszcza w czasach, w których świat pozbawiony jest granic i otwiera się na młodych i zdolnych ludzi, jest czymś oczywistym i naturalnym. Między innymi dlatego Collegium Da Vinci oferuje studentom możliwość zdobycia wysokiej jakości wykształcenia w języku, którym posługuje się cały świat.

Kształcenie w języku angielskim jest nie tylko formą prowadzenia zajęć. Jest czymś znacznie więcej; przysposobieniem młodych ludzi do funkcjonowania w obecnej rzeczywistości oraz wykształceniem specjalistów mogących realizować zawodowe plany w dowolnym miejscu na świecie. To także sygnał mówiący, że nie trzeba wyjeżdżać poza granice kraju, aby uczyć się języka, także tego z obszaru konkretnej specjalizacji i zawodu. Również należy powiedzieć o tym, że nawet na polskim rynku istnieją zawody, które określane są angielskimi terminami, nie posiadają polskich odpowiedników i brak znajomości języka Beatlesów jest olbrzymią przeszkodą w rozwijaniu kariery.

Kierunkami, które oferowane są kandydatom w opcji anglojęzycznej są:

  • Informatyka,
  • Urban Management,
  • Zarządzanie kreatywne.

Naturalnie, każdy inny kierunek znajdujący się w ofercie dydaktycznej Collegium Da Vinci zawiera w sobie anglojęzyczne zagadnienia, czy słownictwo. To zrozumiała recepta na poszerzanie horyzontów, zaplecza językowego, jak również podwyższania kwalifikacji i budowanie poczucia swobody i pewności siebie.

Kierunki studiów, które można zgłębiać w poznańskiej uczelni są także świetną drogą do pozyskania międzynarodowych certyfikatów, a takim przykładem jest European Business Competence Licence, czyli akceptowany w całej Europie dokument biznesowych kwalifikacji.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Da Vinci w Poznaniu

Komentarze (0)