Collegium Da Vinci studia podyplomowe dla nauczycieli

Collegium Da Vinci studia podyplomowe dla nauczycieli

Collegium Da Vinci – studia podyplomowe dla nauczycieli

Collegium Da Vinci jest uczelnią, która stawia na ludzi ciekawych świata i chętnych do poszerzania swojego bagażu wiedzy i doświadczeń. Między innymi, na tej podstawie stworzona została oferta studiów podyplomowych, która charakteryzuje się różnorodnością dyscyplin. Osobną grupą odbiorców proponowanych kierunków są nauczyciele, dla których przygotowano bogaty zestaw zagadnień, lecz na równie dużą uwagę zasługuje fakt, że Collegium Da Vinci, czyli uczelnia poznańska, daje możliwość pozyskiwania nowych kwalifikacji nauczycielom z różnych miast Polski: Gdańska, Kalisza, Kielc, Rzeszowa, Sosnowca, Szczecina, Warszawy, Łodzi oraz, naturalnie, Poznania.

Oferta studiów podyplomowych dla nauczycieli w Collegium Da Vinci przedstawia się następująco:

 • Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i biblioterapią,
 • Doradztwo zawodowe,
 • Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej,
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,
 • Edukacja włączająca i integracyjna,
 • Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna z rytmiką,
 • Grafika cyfrowa i multimedia dla nauczycieli,
 • Logopedia,
 • Nauczanie biologii,
 • Nauczanie biologii i geografii,
 • Nauczanie chemii,
 • Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa i wiedzy o społeczeństwie,
 • Nauczanie fizyki i przyrody,
 • Nauczanie geografii,
 • Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • Nauczanie informatyki i zajęć komputerowych,
 • Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
 • Nauczanie matematyki,
 • Nauczanie muzyki, techniki i plastyki,
 • Nauczanie plastyki i historii sztuki,
 • Nauczanie wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie,
 • Neurologopedia z elementami SI,
 • Oligofrenopedagogika,
 • Przygotowanie pedagogiczne,
 • Resocjalizacja i socjoterapia,
 • Surdopedagogika,
 • Terapia pedagogiczna,
 • Tyflopedagogika,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • Zarządzanie instytucją oświatową.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Da Vinci w Poznaniu

Komentarze (0)