Collegium Da Vinci - biuro karier

Collegium Da Vinci - biuro karier

Collegium Da Vinci – biuro karier

Priorytetowym zadaniem i celem biura karier Collegium Da Vinci jest wspieranie studentów i absolwentów w starcie i rozwoju zawodowym. Nie powinno być zaskoczeniem, że młodzi ludzie nierzadko miewają wątpliwości, bądź czują się zagubieni w szerokim świecie i potrzebują pewnej iskry, pomocy by rozpocząć dorosłe życie, także to w kontekście pracy zawodowej. Collegium Da Vinci jest uczelnią, która opiera swoją działalność na dialogu, wzajemnej otwartości, wymianie poglądów i pomysłów i dlatego osoby tworzące biuro karier CDV stanowią drogowskaz kierujący na odpowiednią ścieżkę.

Biuro Karier Collegium Da Vinci wykonuje szereg działań mających na celu jak najlepsze zapewnienie zawodowej przyszłości swoim studentom i absolwentom. Oferuje pomoc w zakresie: planowania kariery, zdobywania dodatkowych kwalifikacji, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, organizacji bezpłatnych nadobowiązkowych praktyk, organizacji płatnych staży i poszukiwania pracy. Jeśli Collegium Da Vinci stawia na nowoczesność i innowacyjność w zakresie kształcenia, tak w rozwijaniu kariery zawodowej również cechuje się takim podejściem. Studenci i absolwenci CDV, z pomocą biura karier, dokonują wyboru dalszej drogi rozwoju, pod okiem fachowców przygotowują profesjonalne CV i listy motywacyjne, a także przechodzą symulację rozmowy kwalifikacyjnej przy użyciu kamery.

Warto zaznaczyć, że z usług biura karier Collegium Da Vinci korzystają również pracodawcy. Ponad sto firm stale współpracuje z uczelnią i grono to będzie się powiększać dzięki ofercie, która zakłada współpracę w zakresie studenckich praktyk zawodowych, staży absolwenckich, pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego, wsparcia realizacji celów rekrutacyjnych i wizerunkowych, organizacji prelekcji, czy promocji projektów. Mówiąc o projektach należy zwrócić uwagę na „Kierunek dobra praca”, w ramach którego uczestnicy, przy wsparciu doradcy zawodowego, pracują nad określeniem własnych predyspozycji i preferencji zawodowych. Projekt kierowany jest do studentów III roku studiów pierwszego stopnia oraz II roku studiów drugiego stopnia, a jego fundamentalnym celem jest kompleksowe przygotowanie do profesjonalnego funkcjonowania na rynku pracy oraz w biznesie.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Da Vinci w Poznaniu

Komentarze (0)