Logistyka

Logistyka

Logistyka – Akademia Morska w Szczecinie 2021

Studia na kierunku logistyka w Akademii Morskiej w Szczecinie to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • inżynieria systemów i analiza systemowa
 • metrologia
 • procesy produkcyjne
 • towaroznawstwo
 • finanse i rachunkowość
 • logistyka zaopatrzenia
 • logistyka produkcji
 • projektowanie procesów
 • infrastruktura logistyczna

 

Logistyka obejmuje cały proces łańcucha dostaw i jej zadaniem jest planowanie i kontrolowanie skutecznego i efektywnego przepływu towarów, usług i informacji powiązanych z towarem, w całej produkcji, dystrybucji i wszystkich etapach ich dostarczania, od początkowych dostawców komponentów do końcowych odbiorców produktów. Co oczywiste, funkcjonuje ona również na morzu i zawiera w sobie zagadnienia przemysłu i transportu morskiego, technologii informacji logistycznej, obsługi statków i portów, przeładunki, czy ochronę środowiska morskiego. Na tych, którzy chcieliby wypłynąć na szerokie wody edukacji w tym zakresie czeka kierunek Logistyka w Akademii Morskiej w Szczecinie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także nabycie umiejętności menedżerskich. Studenci zagłębiają się w zasady projektowania systemów i procesów logistycznych, zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi oraz procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Poprzez realizowane ścieżki dydaktyczne studenci rozwijają różnorodne umiejętności. Wśród nich wyróżnić można: organizowanie i realizowanie operacyjnej działalności, zarządzanie kosztami i kapitałem, projektowanie baz danych, administrowanie systemami informatycznymi, zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw. Program nauczania kierunku Logistyka składa się, między innymi, z takich przedmiotów jak: inżynieria systemów i analiza systemowa, metrologia, procesy produkcyjne, towaroznawstwo, finanse i rachunkowość, logistyka zaopatrzenia, logistyka produkcji, projektowanie procesów, infrastruktura logistyczna, ekonomika transportu, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, usługi portowe, nowoczesne terminale kontenerowe, bazy i hurtowanie danych, optymalizacja procesów logistycznych, prawo transportowe, telematyka w logistyce, polityka transportowa, transport i spedycja w handlu międzynarodowym.

Logistyk to zawód, który cieszy się sporą popularnością i powodzeniem na rynku. Sektor rozwija się, otwiera nowe możliwości, jak również stawia nowe wymagania przed tymi, którzy chcieliby zostać jego istotną częścią. Logistyka wydaje się dziedziną uniwersalną, szeroką, gdyż korzystamy z niej każdego dnia, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Absolwenci tego kierunku kształcenia będą mogli znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych, firmach przeładunkowych, turystyce wodnej, portach morskich.

Studia w Szczecinie to temat, o którym można długo dyskutować, a miejsca pozyskiwania wiedzy wymieniać bez końca. Dlatego niektórzy kandydaci na studia mogą poczuć się zagubieni i zdezorientowani i podjęcie decyzji o wyborze uczelni stanie się twardym orzechem do zgryzienia. Co robić? Po pierwsze, zdecydować się na kierunek kształcenia. Jeśli takowy został wybrany i padło na Logistykę, to warto prześwietlić szkołę wyższą, która w swojej ofercie dydaktycznej przedstawia obraną przez nas dziedzinę, na dodatek w szerszym jej rozumieniu.

 

Jakie ma Akademia Morska w Szczecinie opinie?

Wiktor, student Logistyki mówi:

„Studia w Akademii Morskiej w Szczecinie to coś więcej niż nauka i zaliczanie egzaminów. To początek pewnej drogi życiowej. Formowanie pewnego stylu życia. Jeśli ktoś nie chce nudzić się na studiach, to powinien wybrać tę uczelnię.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logistykę w Akademii Morskiej w Szczecinie:

Absolwent kierunku Logistyka w Akademii Morskiej w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania procesem produkcyjnym oraz usługami,
 • zarządzania łańcuchem dostaw,
 • zarządzania kosztami, finansami i kapitałem,
 • nowoczesnego transportu ładunków,
 • technicznej infrastruktury transportowej,
 • doboru personelu,
 • organizacji przewozów towarowych i pasażerskich,
 • normalizacji i zarządzania jakością,
 • projektowania procesów gospodarczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka w Akademii Morskiej w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach logistycznych,
 • jednostkach projektowych i doradczych,
 • firmach przeładunkowych,
 • turystyce wodnej,
 • portach morskich.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Morska w Szczecinie

 

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia logistyczne wybrać

Studia na kierunku Logistyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia logistyczne w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie kierunki

Jakie są kierunki logistyczne w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu AM w Szczecinie

Komentarze (0)