Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - kierunki studiów

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku 2021

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • bezpieczeństwo społeczne
 • geografia bezpieczeństwa
 • wiedza o państwie i prawie
 • teoria bezpieczeństwa
 • systemy i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest pojęciem, które odnosi się do procesu zaspokajania potrzeb i interesów społeczeństwa danego kraju. Chociaż jego definicja nie jest bardzo długa, to i tak zawiera w sobie wiele elementów, a na dodatek posiada dość zmienny charakter, między innymi dlatego, że we współczesnym świecie rodzaje zagrożeń i zaburzeń porządku ulegają modyfikacjom. Na tych, którzy chcieliby poznać relacje pomiędzy zagrożeniami, poziomem bezpieczeństwa, polityką bezpieczeństwa a poczuciem bezpieczeństwa czeka kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne. A gdzie? W Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku to dyscyplina dla osób, które chcą pracować w służbach mundurowych lub administracji państwowej. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, a także nabycie umiejętności analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Studenci uczą się przygotowywać plany reagowania kryzysowego, chronić dane osobowe i informacje niejawne, a także w jaki sposób udzielać informacji środkom masowego przekazu. Zajęcia prowadzone są przez przedstawicieli policji, straży miejskiej, administracji, sądownictwa, jak również specjalistów z obszaru zarządzania kryzysowego i ratownictwa.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku posiadają następujące specjalności:

 • Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni i ochrona danych,
 • Bezpieczeństwo militarne,
 • Detektywistyka i ochrona osób i mienia,
 • Kryminalistyka,
 • Służby specjalne i policyjne (na pierwszym stopniu),
 • Bezpieczeństwo informacyjne,
 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • Kryminologia i kryminalistyka,
 • Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa (na drugim stopniu).

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: bezpieczeństwo społeczne, geografia bezpieczeństwa, wiedza o państwie i prawie, teoria bezpieczeństwa, systemy i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, system zarządzania kryzysowego, współczesne siły zbrojne RP, wywiad gospodarczy, sztuka wojenna, taktyka kryminalistyczna, prawo wykroczeń, śledcze badanie miejsca zdarzenia, bezpieczeństwo społeczności lokalnych, systemy polityczne, cyberprzestępczość i cyberterroryzm.

W ramach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB funkcjonuje wiele elementów. Studenci mają wykazywać zdolności mediacji i negocjacji w sytuacjach kryzysowych, przygotowywania planów reagowania kryzysowego, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także obsługi broni strzeleckiej. Wszystkie czynniki sprowadzają się do tego, że absolwenci omawianego przez nas kierunku mogą pracować w policji, straży miejskiej, straży granicznej, inspekcji transportu drogowego, firmach ochroniarskich, więziennictwie, służbach specjalnych, laboratoriach kryminalistycznych, służbie celnej, straży marszałkowskiej, żandarmerii wojskowej.

Nie będzie niczym oryginalnym przyznanie, że dziedziny związane z bezpieczeństwem zawsze będą niezwykle istotne i nauka w ich zakresie może być dobrą inwestycją. Ale w której szkole wyższej się uczyć?

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku opinie?

Tomek, student Bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

„Mój pomysł na studia był bardzo prosty: studiować perspektywiczny kierunek w najlepszej uczelni. Dlatego wybrałem Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zatrudniania, kierowania i zarządzania pracownikami,
 • dostrzegania zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa państwa,
 • analizy zagrożeń,
 • ochrony informacji,
 • strategii bezpieczeństwa narodowego RP,
 • zjawisk związanych z obszarem bezpieczeństwa europejskiego,
 • przeprowadzania działań interwencyjnych,
 • mediacji i negocjacji,
 • prawa karnego materialnego i procesowego,
 • zasad analizy kryminalnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku znajdzie zatrudnienie w:

 • policji,
 • straży miejskiej,
 • straży granicznej,
 • firmach detektywistycznych,
 • inspekcji transportu drogowego,
 • laboratoriach technicznych,
 • firmach ochroniarskich,
 • więziennictwie,
 • służbach specjalnych,
 • laboratoriach kryminalistycznych,
 • służbie celnej,
 • straży marszałkowskiej,
 • żandarmerii wojskowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku nie obowiązują przedmioty kwalifikacyjne.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Trójmieście

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Trójmieście

Co zdawać na maturze

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Komentarze (0)