Filologia

Filologia

Filologia

24.06.2022

 

Filologia – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku 2022

Studia na kierunku filologia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku filologia w WSB GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: od 4500 zł

studia niestacjonarne: od 4500 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • język angielski w finansach
 • język angielski w logistyce
 • tłumaczenia pisemne ogólne
 • tłumaczenia tekstów specjalistycznych
 • współczesne literatura północnoamerykańska
 • fonetyka hiszpańska
 • fonetyka norweska

 

Znajomość języków, w dzisiejszych czasach, jest postrzegana jako niemal obowiązkowy zapis w CV. Otwarty świat, co prowadzi nie tylko do swobodniejszego podróżowania, lecz także wykonywania obowiązków zawodowych w różnych jego zakątkach nakłada pewne wymagania językowe. Dlatego hasła mówiące o istocie nauki języków nie są bezpodstawne. Na tych, którzy chcą poszerzyć swój słownik i zdobyć jedną z najcenniejszych umiejętności czeka kierunek Filologia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Filologia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku to kierunek o języku w rozumieniu jego gramatyki, słownictwa czy fonetyki, ale również nauka o literaturze i historii kraju jego pochodzenia. Nauka w uczelni biznesowej determinuje charakterystyczne podejście do nauki języka, w związku z czym duży nacisk kładziony jest na umiejętność jego praktycznego zastosowania w różnych branżach. Studenci uczą się posługiwać słownictwem branżowym w biznesie, marketingu, sprzedaży, obszarze zarządzania, bankowości, finansów czy HR, stosować skuteczną komunikację oraz formy korespondencji handlowej, stosować odpowiednio dobrane do sytuacji techniki negocjacyjne, jak również stosować zasady pisemnego i ustnego tłumaczenia z języka polskiego na obcy i z języka obcego na język polski.

Studia na kierunku Filologia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku dzielą się na pięć specjalności:

 • Amerykanistyka,
 • Filologia angielska z językiem hiszpańskim,
 • Filologia angielska z językiem norweskim,
 • Język angielski w biznesie,
 • Tłumaczenia- język angielski.

 

Nabywane umiejętności

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: język angielski w finansach, język angielski w logistyce, tłumaczenia pisemne ogólne, tłumaczenia tekstów specjalistycznych, współczesne literatura północnoamerykańska, fonetyka hiszpańska, fonetyka norweska, korespondencja biznesowa w języku norweskim, elementy kultury i literatury Norwegii, język angielski w marketingu, tłumaczenia ustne konsekutywne i symultaniczne, historia USA i Kanady, korespondencja biznesowa w języku hiszpańskim, leksyka norweska, negocjacje biznesowe, podstawy ekonomii i zarządzania.

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku w zakresie omawianego przez nas kierunku kładzie akcent na umiejętności przydatne w życiu zawodowym. Zajęcia prowadzą, między innymi, tłumacze przysięgli, trenerzy umiejętności biznesowych oraz autorzy słowników. Istotą jest nabycie zdolności porozumiewania się w różnych kontekstach, przede wszystkim w sferze biznesowej. Absolwenci Filologii w WSB będą mogli znaleźć zatrudnienie w służbach dyplomatycznych, korporacjach międzynarodowych, administracji państwowej, szkołach językowych, firmach szkoleniowych, firmach konsultingowych, wydawnictwach, firmach z branży turystycznej.

Uczelnie w Gdańsku to temat długi i szeroki, zatem jak pomóc sobie w znalezieniu najlepszej do studiowania omawianego przez nas kierunku?

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku opinie?

Agnieszka, studentka Filologii mówi:

„Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku to uczelnia nowoczesna, nastawiona na rozwijanie umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania we współczesnym świecie. To uczelnia dla ambitnych.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku:

Absolwent kierunku Filologia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • technik tłumaczeniowych z nastawieniem na znajomość terminologii ekonomicznej i prawniczej oraz biznesowej,
 • interpretacji gramatycznej dowolnego tekstu,
 • zasad negocjacji,
 • analizy tekstów literackich,
 • metod i technik nauczania języka obcego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia:

Absolwent kierunku Filologia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku znajdzie zatrudnienie w:

 • służbach dyplomatycznych,
 • korporacjach międzynarodowych,
 • administracji państwowej,
 • szkołach językowych,
 • firmach szkoleniowych,
 • firmach konsultingowych,
 • wydawnictwach,
 • firmach z branży turystycznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Filologia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku nie obowiązują przedmioty kwalifikacyjne.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

FILOLOGIA - ważne informacje

Filologia studia Gdańsk

 

Filologia studia

 

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Trójmieście

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Trójmieście

Co zdawać na maturze

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Komentarze (0)