Inżynieria zarządzania

Inżynieria zarządzania

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - kierunki studiów

 

Inżynieria zarządzania – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku 2021

Studia na kierunku inżynieria zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku to studia inżynierskie , których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria zarządzania znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • automatyka i robotyka w systemach produkcyjnych
 • projektowanie nowego produktu w systemach ERP
 • zarządzanie złożonością i zmianami w procesie produkcyjnym
 • inżynieria materiałowa w budownictwie

 

Postęp technologiczny wpływa na procesy zachodzące w firmach produkcyjnych, handlowych, czy usługowych, działających we wszystkich branżach. Wraz z nim zmieniają się wymagania względem osób funkcjonujących na rynku, jak również obszar umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do prawidłowego i nowoczesnego działania. Inżynieria zarządzania zajmuje się nowoczesnymi metodami umożliwiającymi podejmowanie jak najlepszych decyzji dzięki wykorzystaniu między innymi dostępnych danych, złożonych zagadnień decyzyjnych i przemyślanemu prognozowaniu ryzyka. Na tych, którzy chcieliby otrzymać solidną dawkę wiedzy technicznej i niemniejszą dawkę zagadnień menedżerskich czeka kierunek Inżynieria zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Inżynieria zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku kształtuje zarówno umiejętności techniczne jak i menedżerskie. Studenci poznają mechanizmy funkcjonowania gospodarki w wymiarze krajowym i globalnym oraz gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów, uczą się wykorzystywać zasady i rozwiązania inżynierskie w praktyce biznesowej, jak również wykorzystywać wiedzę o cyklach życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych, także w zakresie ekologii.

Studia na kierunku Inżynieria zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku dzielą się na dwie specjalności:

 • Inżynieria zarządzania inwestycjami budowlanymi,
 • Inżynieria zarządzania produkcją.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: automatyka i robotyka w systemach produkcyjnych, projektowanie nowego produktu w systemach ERP, zarządzanie złożonością i zmianami w procesie produkcyjnym, inżynieria materiałowa w budownictwie, inżynieria materiałowa w zarządzaniu produkcją, systemy zarządzania i utrzymania nieruchomości, dokumentacja techniczna w budowlanym procesie inwestycyjnym, zarządzanie produkcją w procesach stacjonarnych, projekt techniczno-organizacyjny w inżynierskim zarządzaniu produkcją.

Realizowane specjalności mają za zadanie rozwijać konkretne umiejętności. Na przykład: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych, nadzorowania realizacji obiektów budowlanych, zarządzania kosztami na budowie i w przedsiębiorstwie, wdrażania systemów produkcyjnych, zarządzania procesami produkcyjnymi w obszarze ekotechnologii, czy też projektowania i organizacji infrastruktury zakładów przemysłowych. W jaki sposób wykorzystać pozyskaną na studiach wiedzę? Absolwenci Inżynierii zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku będą mogli znaleźć zatrudnienie w roli specjalistów do spraw produkcji, pracowników nadzoru budowlanego, pracowników w nadzorze inwestycyjnym, pracowników do spraw analizy i projektowania konstrukcji obiektów inżynierskich, specjalistów do spraw logistyki, pracowników do spraw zaopatrzenia, pracowników do spraw projektowania prostych obiektów budowlanych oraz kompletowania dokumentacji remontowej i modernizacyjnej.

Jeśli zdecydowaliśmy się studiować Inżynierię zarządzania, to teraz należy wybrać miejsce naszego kształcenia. Uczelnie w Gdańsku stanowią długą listę, co wśród niektórych kandydatów na studia może wywołać zawrót głowy i niemałe zagubienie. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję, warto pokusić się o kilka pytań.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku opinie?

Kamil, student Inżynierii zarządzania mówi:

„Każdemu, kto wybiera się na studia powinno zależeć na tym, aby zdobywać wiedzę nowoczesną, innowacyjną i spory zakres umiejętności niezbędnych do funkcjonowania na współczesnym rynku. Ja miałem podobny plan – zostać specjalistą. Dlatego wybrałem naukę w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Inżynierię zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku:

Absolwent kierunku Inżynieria zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów funkcjonowania gospodarki,
 • powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju organizacji,
 • relacji zachodzących między strukturami i instytucjami,
 • projektowania prac budowlanych,
 • planowania i sterowania procesami produkcyjnymi,
 • wdrażania systemów produkcyjnych,
 • budowy i cyklu życia maszyn,
 • utrzymania maszyn, urządzeń i systemów technicznych,
 • analizowania zjawisk ekonomicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Inżynieria zarządzania:

Absolwent kierunku Inżynieria zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku znajdzie zatrudnienie jako:

 • specjalista do spraw produkcji,
 • pracownik specjalizujący się w problematyce logistyki procesów produkcyjnych i zaopatrzenia,
 • pracownik w nadzorze budowlanym i inwestycyjnym,
 • pracownik do spraw projektowania prostych obiektów budowlanych oraz kompletowania dokumentacji remontowej i modernizacyjnej,
 • specjalista do spaw logistyki,
 • pracownik do spraw analizy i projektowania konstrukcji obiektów inżynierskich oraz do prowadzenia prac przy ich realizacji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Inżynieria zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku nie obowiązują przedmioty kwalifikacyjne.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria zarządzania - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Trójmieście

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Trójmieście

Co zdawać na maturze

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Komentarze (0)