Prawo

Prawo

 

Prawo – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku 2021

Studia na kierunku prawo w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawo konstytucyjne
 • prawo administracyjne
 • teoria i filozofia prawa
 • łacińska terminologia prawnicza
 • historia państwa i prawa
 • prawo karne
 • prawo cywilne
 • prawo międzynarodowe prywatne i publiczne
 • prawo gospodarcze publiczne

 

Prawo, niemal od początku swojego istnienia, uchodzi za dyscyplinę szlachetną, trudną i wymagającą. Pomimo tego, że rozmawiając o niej wymienia się wyłącznie określenia związane z wysiłkiem jaki należy włożyć w jej naukę, to i tak prawo należy do najpopularniejszych i najchętniej wybieranych kierunków kształcenia. Każdy powie, że studia prawnicze to ogromny prestiż, a także droga do kariery i wykonywania zawodu, z którym wiążą się dobre zarobki. Powodzenie tej dziedziny nie słabnie i trudno zakładać, że kiedyś wypadnie z czołówki kierunków cieszących się największym zainteresowaniem. Studia w Gdańsku to bardzo duża przestrzeń, w której bez problemu odnajdziemy także omawiany kierunek, ale gdzie można go zgłębiać? W Wyższej Szkole Bankowej, gdzie prowadzony jest na jednolitych studiach magisterskich.

Kierunek Prawo w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku zakłada poznanie wszystkich jego gałęzi, na przykład: cywilnego, karnego, gospodarczego czy międzynarodowego. Studenci odkrywają wiele jego przestrzeni i rozwijają różnorodne umiejętności. Uczą się stosować przepisy prawa w postępowaniu cywilnym, karnym, gospodarczym i administracyjnym, stosować przepisy prawa handlowego i finansowego, w tym przepisy podatkowe, prawa pracy, prawa europejskiego oraz międzynarodowego, czy też interpretować regulacje prawne dotyczące ochrony konkurencji i konsumenta, ochrony patentowej, ochrony danych osobowych, ochrony środowiska. Prawo w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku to kierunek, który opiera się na różnorodnych formach prowadzenia zajęć, od klasycznych wykładów po symulacje rozpraw, warsztaty ze sporządzania pism procesowych, czy negocjacje i mediacje.

Studia na kierunku Prawo w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku charakteryzują się programem dostosowanym do współczesnego rynku pracy i jego potrzeb. Jakie przedmioty w nim znajdziemy? Na przykład: prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, teoria i filozofia prawa, łacińska terminologia prawnicza, historia państwa i prawa, prawo karne, prawo cywilne, prawo międzynarodowe prywatne i publiczne, prawo gospodarcze publiczne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo morskie, podstawy ekonomii, logika dla prawników, prawo handlowe, prawo Unii Europejskiej, postępowanie cywilne, postępowanie karne. Ponadto, studenci uczestniczą w tzw. blokach zawodowych: bloku sądowym i komorniczym, bloku adwokackim i radcowskim, bloku notarialnym, bloku patentowym oraz bloku prokuratorskim i policyjnym.

Ilość zajęć oraz tematów do zgłębienia najlepiej świadczy o tym, jak potężną dawkę wiedzy należy przyswoić, aby krok po kroku przemierzać prawniczą przestrzeń. Warto wspomnieć, że kształcenie i pozyskiwanie doświadczenia nie opiera się wyłącznie na zawartych w harmonogramie zajęciach, ale także poprzez aktywność Studenckiej Poradni Prawnej, w której studenci rozwijają umiejętności, między innymi, pisząc opinie prawnicze w indywidualnych sprawach. A co dalej? Możliwości zawodowe po ukończeniu Prawa są dosyć szerokie, gdyż studia przygotowują do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji. Dla absolwentów omawianego przez nas kierunku optymistyczne jest to, że właściwie każde przedsiębiorstwo musi korzystać z usług wykwalifikowanych prawników, by móc z sukcesami utrzymywać się na rynku gospodarczym, więc osoby, które ukończyły Prawo świetnie sprawdzą się jako eksperci z zakresu handlu, gospodarki oraz ekonomii. Mówiąc o zatrudnieniu, nie zapominajmy oczywiście o najchętniej obieranych stanowiskach w kancelariach adwokackich, prokuraturach, sądach, jak również notariatach, administracji państwowej, czy organizacjach użytku publicznego.

Studia w Gdańsku, jak już wspomnieliśmy, to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości. Kierunków jest bardzo wiele, realizowane są one na wysokim poziomie, zatem niejeden kandydat może mieć kłopoty z podjęciem ostatecznej decyzji. Jeśli planujemy podjąć naukę na kierunku Prawo, to warto prześwietlić uczelnię, w której kierunek ten jest realizowany.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku opinie?

Krzysiek, student Prawa mówi:

„Studia w Wyższej Szkole Bankowej nastawione są na praktykę, dlatego niemała część zajęć to ćwiczenia albo warsztaty. Studiując tutaj czujesz, że rzeczywiście się rozwijasz, osiągasz kolejne poziomy, nabierasz doświadczenia. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Prawo w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku:

Absolwent kierunku Prawo w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania zjawisk prawnych,
 • logicznej analizy zdarzeń i procesów,
 • stosowania przepisów prawa w postępowaniu cywilnym, karnym, gospodarczym i administracyjnym,
 • interpretowania tekstów prawnych i prowadzenia wywodu logicznego,
 • modeli ustrojowych współczesnego świata,
 • stosowania przepisów prawa handlowego i finansowego,
 • form aktywności administracji publicznej państwa,
 • zasad systemu ubezpieczeń społecznych oraz jego organizacji i funkcjonowania,
 • instytucjonalnych podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej,
 • analizowania aktów prawnych z uwzględnieniem ich wpływu na gospodarkę, ekonomię i biznes.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Prawo:

Absolwent kierunku Prawo w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku znajdzie zatrudnienie w:

 • kancelariach adwokackich,
 • prokuraturach,
 • sądach,
 • przedsiębiorstwach,
 • korporacjach międzynarodowych,
 • notariatach,
 • administracji państwowej,
 • organizacjach użytku publicznego

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Prawo w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku nie obowiązują przedmioty kwalifikacyjne.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Prawo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Trójmieście

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Trójmieście

Co zdawać na maturze

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Komentarze (0)