Prawo w biznesie

Prawo w biznesie

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - kierunki studiów

 

Prawo w biznesie – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku 2021

Studia na kierunku prawo w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku prawo w biznesie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonomia
 • prawo konstytucyjne
 • zachowania organizacyjne
 • sprawozdawczość finansowa
 • prawo gospodarcze
 • prawo administracyjne
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga różnych umiejętności i różnych pokładów wiedzy. Podobnie jak w innych dziedzinach, nie wystarcza wyłącznie talent, ale także zdolność do efektywnego wykorzystywania kwalifikacji. Szeroko pojęty biznes i prawidłowa jego organizacja składa się z wielu elementów, a także stawiania odpowiednich kroków, zawiązywania współpracy, czy nawet podejmowania ryzyka. Krótko mówiąc, biznes rządzi się swoimi prawami. Jakie to prawa i czym się charakteryzują? Tego dowiedzieć się można obierając kierunek Prawo w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Prawo w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku to przestrzeń kształcenia, która wiedzę na temat prawnych aspektów prowadzenia działalności biznesowej z umiejętnościami skutecznego zarządzania firmą. Studenci pozyskują wysokie kompetencje z zakresu obsługi małych, średnich i dużych podmiotów gospodarczych w różnych sferach ich działalności, a także przygotowują się do pełnienia funkcji menedżerskich, prowadzenia własnej działalności gospodarczej czy pracy w administracji publicznej. Zajęcia mają charakter warsztatowy, a w gronie wykładowców znajdują się adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, mediatorzy sądowi, księgowi, finansiści, menedżerowie i przedsiębiorcy.

Studia na kierunku Prawo w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku dzielą się na cztery specjalności:

 • Prawo i finanse,
 • Prawo i media,
 • Prawo i zarządzanie,
 • Prawo w działalności budowlanej.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: ekonomia, prawo konstytucyjne, zachowania organizacyjne, sprawozdawczość finansowa, prawo gospodarcze, prawo administracyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse publiczne i prawo finansowe, psychologia biznesu, audyt i kontrola wewnętrzna, prawo handlowe, informatyka prawnicza, zarządzanie projektami, postępowanie cywilne, finanse międzynarodowe, socjologia.

Prawo i biznes to czynniki, które powinny się łączyć i stanowić pewną całość. Nie trzeba być specjalistą, aby wiedzieć, że prawidłowe prowadzenie działalności opiera się na znajomości przepisów, wdrażaniu w życie pewnych standardów i ogólnym respektowaniu zasad. Studenci w ramach omawianego przez nas kierunku poznają zasady obsługi prawnej, obsługi finansowej, uczą się dokonywać właściwej interpretacji przepisów, pozyskiwać fundusze, czy wybierać odpowiednie dla danej formy biznesu produkty bankowe i ubezpieczeniowe. Pozyskane kwalifikacje wydają się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w tym świecie. Mówiąc o funkcjonowaniu, warto wspomnieć, że absolwenci Prawa w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku znajdą zatrudnienie w biurach rachunkowych, kancelariach prawniczych, działach prawnych i finansowych przedsiębiorstw działających w różnych branżach, domach prasowych, administracji państwowej, przedsiębiorstwach budowlanych, firmach doradczych.

Studia w Gdańsku to bardzo duża przestrzeń edukacyjna, w której zainteresowani studiami wojskowymi również znajdą coś dla siebie. Jeśli chcemy podjąć naukę na kierunku Prawo w biznesie możemy wybrać omawianą przez nas uczelnie.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku opinie?

Damian, student Prawa w biznesie mówi:

„W Wyższej Szkole Bankowej rozwijamy umiejętności, uczymy się praktycznego podejścia do tematu. Nikt nie poprzestaje na teorii. Mamy wiedzę i wiemy jak ją wykorzystać.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Prawo w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku:

Absolwent kierunku Prawo w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie prawnym, biznesowym, organizacyjnym i psychologicznym,
 • analizowania umów w procesie inwestycyjnym,
 • programowania polityki finansowej przedsiębiorstwa,
 • zasad funkcjonowania rynku usług finansowych,
 • kreowania wizerunku w relacji z otoczeniem,
 • pozyskiwania funduszy,
 • przygotowywania i realizowania inwestycji budowlanych,
 • zamówień publicznych w procesie inwestycyjnym,
 • przygotowywania konkurencyjnych ofert.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Prawo w biznesie:

Absolwent kierunku Prawo w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku znajdzie zatrudnienie w:

 • biurach rachunkowych,
 • kancelariach prawniczych,
 • działach prawnych i finansowych przedsiębiorstw działających w różnych branżach,
 • domach prasowych,
 • przedsiębiorstwach windykacyjnych,
 • administracji państwowej,
 • przedsiębiorstwach budowlanych,
 • agencjach reklamowych,
 • przedsiębiorstwach deweloperskich,
 • firmach doradczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Prawo w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku nie obowiązują przedmioty kwalifikacyjne.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Prawo w biznesie- wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Trójmieście

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Trójmieście

Co zdawać na maturze

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Komentarze (0)