Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie

07.02.2022

 

Psychologia w biznesie- Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku 2022

Studia na kierunku psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku psychologia w biznesie w WSB GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia w biznesie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • formy wspierania rozwoju i zmiany
 • teoria i praktyka mentoringu
 • zarządzanie karierą
 • psychologia wpływu społecznego i psychomanipulacje
 • psychologia sukcesu
 • kultura organizacyjna

 

Psychologia oraz wszystkie jej elementy znajdują coraz szersze zastosowanie. Wiedza o człowieku, fundamencie jego zachowania, czy sposobach reakcji wykorzystywana jest w różnych dyscyplinach, na czele z szeroko pojętym biznesem. Znajomość procesów psychologicznych wpływa na wiele czynników, choćby na podstawowy aspekt komunikacji. Przedsiębiorcy i menedżerowie coraz chętniej współpracują ze specjalistami, potrafiącymi wykorzystać psychologię do działań i kontaktów zawodowych, dlatego osoby pragnące odnieść sukces w tej przestrzeni powinni zainteresować się kierunkiem Psychologia w biznesie. Oferowany jest on w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku to połączenie wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii z umiejętnościami praktycznymi z obszarów takich jak coaching, mentoring, negocjacje czy zachowania konsumenckie. Studenci uczą się zarządzać jednostkami, zespołami lub przedsiębiorstwem, poznają mechanizmy psychologiczne, które mają wpływ na postrzeganie pieniądza, wartości, inwestycji oraz na zachowania w biznesie, jak również uczą się negocjacji, wywierania wpływu i tworzenia wizerunku narzędziami PR.

Studia na kierunku Psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku dzielą się na następujące specjalności:

 • Coaching i mentoring,
 • Negocjacje i mediacje w biznesie,
 • Psychologia menedżera,
 • Psychologia w public relations,
 • Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 • Psychologia zachowań konsumenckich.

 

Nabywane umiejętności

Program nauczania składa się, między innymi, z takich przedmiotów jak: formy wspierania rozwoju i zmiany, teoria i praktyka mentoringu, zarządzanie karierą, psychologia wpływu społecznego i psychomanipulacje, psychologia sukcesu, kultura organizacyjna, prawo pracy, komunikacja i negocjacje, społeczna odpowiedzialność biznesu, narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, psychologia przywództwa i kierowania w organizacji, psychologia reklamy, strategie marketingowe, strategie budowania marki organizacji.

Znaczenie psychologii oraz działań z nią związanych rośnie, a niemała konkurencja na rynkach sprawia, że wiedza z tego zakresu z roku na rok ceniona jest coraz bardziej. Program kształcenia omawianego przez nas kierunku został opracowany we współpracy z przedsiębiorstwami o długoletnim, międzynarodowym doświadczeniu, dzięki czemu dostosowany jest do potrzeb potencjalnych pracodawców. Jaka może wyglądać przyszłość po ukończeniu nauki? Absolwenci Psychologii w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku mogą znaleźć zatrudnienie w firmach konsultingowych, w dziale kadr i HR, firmach doradztwa personalnego, agencjach marketingowych, biurach pośrednictwa pracy, organizacjach pozarządowych, placówkach oświatowych, agencjach reklamowych.

Studia psychologiczne należą do najczęściej wybieranych przez kandydatów. Naturalnie, kształcenia o takim profilu nie brakuje w stolicy województwa pomorskiego, ale konkretne specjalizacje związane z tą dyscypliną nie są oferowane w każdej uczelni. W której szkole wyższej znajdziemy połączenie psychologii z biznesem to już wiemy, ale czy warto podjąć naukę w tym kierunku?

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku opinie?

Paulina, studentka Psychologii w biznesie mówi:

„Chciałam studiować psychologię, ale nie chciałam uczyć się jej w nieco skostniały już sposób. Chciałam mieć możliwość wykorzystywania zdobytej wiedzy w nowoczesny sposób, w różnych przestrzeniach. Dlatego wybrałam studia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Psychologię w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku:

Absolwent kierunku Psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • psychologicznych aspektów decyzji konsumenckich,
 • tworzenia strategii marketingowych,
 • zarządzania rozwojem pracowników,
 • zasad budowania publicznego i wewnętrznego wizerunku organizacji,
 • prowadzenia sesji diagnostycznych,
 • kształtowania pozytywnych relacji z mediami,
 • pozyskiwania pracowników,
 • zarządzania karierą,
 • technik wywierania wpływu społecznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Psychologia w biznesie:

Absolwent kierunku Psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku znajdzie zatrudnienie w:

 • firmach konsultingowych,
 • dziale kadr i HR,
 • firmach doradztwa personalnego,
 • dziale handlu i sprzedaży,
 • agencjach marketingowych,
 • biurach pośrednictwa pracy,
 • organizacjach pozarządowych,
 • dziale negocjacji handlowych,
 • agencjach Public Relations,
 • placówkach oświatowych,
 • agencjach reklamowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku nie obowiązują przedmioty kwalifikacyjne.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

PSYCHOLOGIA W BIZNESIE - ważne informacje

Psychologia w biznesie studia Gdańsk

Psychologia w biznesie studia

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Psychologia w biznesie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne w Trójmieście

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku kierunki

Jakie są kierunki pschologiczne i społeczne w Trójmieście

Co zdawać na maturze

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Komentarze (0)