Collegium Humanum w Warszawie

Collegium Humanum w Warszawie

 

Collegium Humanum w Warszawie

Collegium Humanum w Warszawie to przykład uczelni o międzynarodowym charakterze, której działalność dopasowana jest nie tylko do wymagań i potrzeb współczesnego rynku, ale przede wszystkim potrzeb ludzi młodych, pomysłowych i ciekawych świata. Z racji młodego wieku, warszawska uczelnia identyfikuje się ze swoimi studentami oraz zaprasza do siebie tych, których charakteryzuje pasja i chęć do odkrywania nowych przestrzeni nauki.

Collegium Humanum w Warszawie jest uczelnią, która oferuje kształcenie w najpopularniejszych, a przede wszystkim fundamentalnych dyscyplinach, bez znajomości których niełatwo jest funkcjonować we współczesnym świecie i rynku pracy. Oprócz realizowanych kierunków, uczelnia prowadzi centrum językowe, kursy i szkolenia, a także zacieśnia relacje między organizacjami studenckimi, które również mają ogromny wpływ na pozyskiwanie wiedzy i doświadczenia.

 

STUDIA

Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ponadto, prowadzi studia podyplomowe w zakresie szeroko pojętych psychologii i zarządzania.

Warte podkreślenia jest to, że programy kształcenia powstają w zespołach interdyscyplinarnych przy udziale znanych i cenionych specjalistów i praktyków oraz ludzi świata nauki, a także są efektem innowacyjnego podejścia do edukacji i wynikiem zwracania uwagi na potrzeby i wymagania młodych ludzi.

Mottem przewodnim Collegium Humanum jest „edukacja dla sukcesu”, dlatego standardem w warszawskiej uczelni jest przekraczanie granic pomiędzy marzeniami, wiedzą, a rzeczywistymi możliwościami, co w pierwszej kolejności stawia indywidualne podejście do każdego studenta.

 

WYKŁADOWCY

Nauka w Collegium Humanum Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie oparta jest na fundamentach nowoczesnego myślenia o kształceniu. Nad realizacją programów czuwa grono wykładowców, złożone z doświadczonych i uznanych w obszarach naukowych i praktycznych osób. Międzynarodowy charakter uczelni przejawia się także w przestrzeni jej wykładowców, gdyż są to osoby pochodzące z różnych krajów, których cechuje otwartość na interdyscyplinarność edukacji i badań oraz poczucie misji przekazywania wysokiej jakości wiedzy.

 

INFRASTRUKTURA

Siedziba Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie mieści się przy ulicy Moniuszki 1A. W budynku znajdują się: rektorat, biuro rekrutacji, biuro spraw studenckich, biblioteka, biuro kształcenia podyplomowego, samorząd studencki oraz wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny aule i sale dydaktyczne. Sąsiedztwo siedziby uczelni nasuwa myśl o tym, że studenci Collegium Humanum zdobywają wykształcenie w dobrym towarzystwie, na dodatek przy akompaniamencie utworów wybitnego kompozytora.

 

Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska kierunki>

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Komentarze (0)