Logistyka

Logistyka

Logistyka

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Logistyka – Collegium Humanum / Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Logistyka to dziedzina interdyscyplinarna, która skupia w sobie różne elementy w postaci wiedzy technicznej, informatycznej, oraz umiejętności zarządzania. Ponadto, wymaga bogatej znajomości krajowego lub międzynarodowego rynku, co wiąże się z koniecznością stałego dokształcania się i podnoszenia swoich kwalifikacji. Pomimo to, chętnych do zgłębiania jej przestrzeni nie brakuje i specjalność ta zajmuje czołowe miejsca w rankingach. Można ją również odnaleźć w Collegium Humanum w Warszawie.

Logistyka jest jedną z licznych specjalności, oferowanych w ramach kierunku Zarządzanie. W jej ramach studenci poznają istotę zarządzania współczesnymi podmiotami gospodarczymi, jak również zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Najistotniejszym założeniem kształcenia w obszarze Logistyki jest zrozumienie istoty podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasad sterowania przepływem informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, a także formy logistycznej obsługi klienta.

Sektor logistyczny, który należy do najprężniej działających, poszukuje nowych specjalistów, których charakteryzuje znajomość teoretycznych podstaw logistyki, znajomość branży, umiejętności językowe, znajomość narzędzi informatycznych, jak również umiejętność pracy w zespole. Jeśli wymagania te są spełnione, to gdzie można znaleźć zatrudnienie? Po ukończeniu omawianej przez nas specjalności można pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych i logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką, jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

W Warszawie ścieżek kształcenia jest bardzo wiele, co nierzadko powoduje zagubienie wśród młodych ludzi. Która specjalność będzie lepsza, i na dodatek w której uczelni?

 

Jakie ma Collegium Humanum w Warszawie opinie?

Tomek, student Logistyki mówi:

„Studia w Collegium Humanum to prestiż. Nauka ma wymiar praktyczny, co dzisiaj powinno być najważniejsze. A dlaczego wybrałem specjalność Logistyka? Ponieważ to prężnie rozwijająca się branża i liczę, że będę jej częścią.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logistykę:

Absolwent specjalności Logistyka w Collegium Humanum w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • nowoczesnych systemów logistycznych,
 • metod pomiaru efektywności procesów logistycznych,
 • doboru i interpretacji wskaźników dynamiki zjawisk w logistyce,
 • analizowania i interpretacji świata organizacji i procesów zarządzania,
 • posługiwania się kategoriami ekonomicznymi,
 • zasad zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
 • projektowania systemów i procesów logistycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po specjalności Logistyka:

Absolwent specjalności Logistyka w Collegium Humanum w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach logistycznych,
 • jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką,
 • jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Komentarze (0)