Marketing

Marketing

Marketing

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Marketing – Collegium Humanum / Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Studia na specjalności marketing w Collegium Humanum w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Na temat marketingu można rozmawiać niezwykle długo, ponieważ każdy może mieć własną jego definicję. Zbierając wszystkie można założyć, że jest to dziedzina, której celem jest rozpoznanie i zaspokojenie ludzkich i społecznych potrzeb, jak również procesem służącym tworzeniu, komunikowaniu i dostarczaniu ofert, które mają wartość dla klientów. Niezależnie od tego, która definicja najbardziej nam się podoba i która najmocniej nas przekonuje przyznać musimy, że marketing jest jednym z najważniejszych elementów jakiejkolwiek działalności. Między innymi dlatego nakłady na działania marketingowe stają się coraz większe. Na tych, którzy chcieliby wejść do współczesnego świata skutecznego działania w omawianej przez nas przestrzeni czeka kierunek Marketing w Collegium Humanum w Warszawie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Specjalność Marketing w ramach kierunku Zarządzanie w Collegium Humanum w Warszawie zakłada przygotowanie do praktycznego wykorzystywania aktualnej wiedzy z zakresu marketingu i strategii marketingowych w organizowaniu i prowadzeniu skutecznej działalności marketingowej w przedsiębiorstwach oraz innych instytucjach na dynamicznie zmieniającym się rynku. Studenci poznają zasady wdrażania metod marketingowych, skutecznej komunikacji z rynkiem i wyszukiwania rynków zbytu, przewidywania i tworzenia potrzeb konsumentów, kształtowania i planowania polityki cenowej, jak również budowania wizerunku przedsiębiorstwa. Marketing w Collegium Humanum w Warszawie to kierunek realizowany zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na specjalności Marketing w Collegium Humanum w Warszawie mają na celu pokazać najnowsze trendy w marketingu. Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: badania i analizy marketingowe, logistyka marketingu, reklama i techniki sprzedaży, zachowania konsumentów, socjologia marketingu, e- marketing i e- commerce, zarządzanie marką, public relations i social media, komunikacja i psychologia marketingu.

Działania marketingowe to jeden z podstawowych procesów w przedsiębiorstwie, niezależnie od branży, sektora i charakteru. Łączą potrzeby nabywców z działalnością produkcyjną i handlową przedsiębiorstwa, gdzie działalność produkcyjna i handlowa powinna być uzależniona od potrzeb nabywców. Co ważne, współcześnie działania marketingowe wykraczają poza sprzedaż i reklamę produktów oraz usług. Działania te mają długotrwały i cykliczny charakter, a obejmują między innymi współpracę przedsiębiorstwa z klientami przez budowę trwałych i dość bliskich relacji. Mówiąc o działaniach należy wspomnieć o tym, jak może wyglądać droga zawodowa absolwentów omawianej przez nas specjalności. Osoby, które ukończyły Marketing w Collegium Humanum w Warszawie będą mogły znaleźć zatrudnienie w firmach odpowiedzialnych za produkcję, usługi, marketing, sprzedaż i zarządzanie, domach mediowych, agencjach marketingowych, firmach public relations, bankach i innych instytucjach finansowych. Naturalnie, mogą także rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Studia w Warszawie oferują bardzo wiele interesujących kierunków, specjalności i ścieżek rozwoju. Oferty dydaktyczne stołecznych szkół wyższych tworzą kolorową, edukacyjną mozaikę, w której Marketing posiada swoje widoczne miejsce, zwłaszcza w uczelni, o której opowiadamy.

 

Jakie ma Collegium Humanum w Warszawie opinie?

Bartosz, student Marketingu mówi:

„Chciałem studiować coś, co łączy się z biznesem, psychologią, reklamą. Chciałem poznać dyscyplinę, która wpływa nie tylko na funkcjonowanie przedsiębiorstw, ale tak naprawdę nas wszystkim. Dlatego wybrałem Marketing. A dlaczego uczę się akurat w Collegium Humanum w Warszawie? Ponieważ to najlepsza uczelnia, z nowoczesną ofertą edukacyjną.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Marketing:

Absolwent kierunku Marketing w Collegium Humanum w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przewidywania i kreowania potrzeb konsumentów,
 • budowania wizerunku przedsiębiorstwa, marki i instytucji,
 • prowadzenia mediacji i negocjacji,
 • kształtowania i planowania polityki cenowej,
 • skutecznej komunikacji z rynkiem i wyszukiwania rynków zbytu,
 • przeprowadzania badań i analiz.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po specjalności Marketing:

Absolwent kierunku Marketing w Collegium Humanum w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach odpowiedzialnych za produkcję, usługi, marketing, sprzedaż i zarządzanie,
 • domach mediowych,
 • agencjach marketingowych,
 • firmach public relations,
 • bankach i innych instytucjach finansowych

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Komentarze (0)