Neuropsychologia

Neuropsychologia

Neuropsychologia

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Neuropsychologia – Collegium Humanum / Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Studia na specjalności neuropsychologia w Collegium Humanum w Warszawie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Diagnoza neuropsychologiczna jest specjalistyczną odmianą diagnozy psychologicznej, która polega na ocenie zachowania i funkcji psychicznych. Analizie poddaje się procesy poznawcze, procesy afektywne, a także samoświadomość własnego funkcjonowania. Ogólnym celem tej dziedziny jest określenie związku między zachowaniem człowieka a stanem jego mózgu. Brzmi interesująco? Jeśli tak, to warto zwrócić uwagę na Neuropsychologię i diagnozę kliniczną, którą można poznać studiując w Collegium Humanum w Warszawie.

Neuropsychologia jest jedną ze specjalności, którą możemy znaleźć w ofercie obszernego kierunku Psychologia w warszawskim Collegium Humanum. Jej głównym zamierzeniem jest rozwijanie kompetencji w zakresie czynności diagnostyczno- terapeutycznych w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami układu nerwowego, przejawiającymi zaburzenia w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym, społecznym i zawodowym.

Studenci, którzy wybierają specjalność Neuropsychologia i diagnoza kliniczna w Collegium Humanum w Warszawie uczestniczą w wielu zajęciach, w których poruszane są zagadnienia związane z budową i funkcjami mózgu, psychosomatyką, rehabilitacją neuropsychologiczną, neuropsychologią poznawczą, psychofarmakologią, czy deficytami poznawczymi, które towarzyszą zaburzeniom neuropsychologicznym.

Jaka przyszłość czeka po ukończeniu omawianej przez nas specjalności? Absolwenci Neuropsychologii i diagnozy klinicznej w Collegium Humanum w Warszawie mogą pracować w przychodniach, szpitalach, placówkach edukacyjnych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, fundacjach i stowarzyszeniach, domach opieki dla osób wykazujących schorzenia neurologiczne.

Psychologia od wielu lat należy do najchętniej wybieranych dyscyplin. Naturalnie, w Warszawie znajdziemy wiele uczelni, które oferują ten kierunek kształcenia. Ale którą wybrać? Która szkoła wyższa najlepiej poprowadzi przez drogą naszej edukacji?

 

Jakie ma Collegium Humanum w Warszawie opinie?

Ola, studentka Neuropsychologii mówi:

„Wybrałam studia w Collegium Humanum w Warszawie, ponieważ tutaj znalazłam program kształcenia, który najlepiej bada człowieka i wszystko, co wiąże się z jego funkcjonowaniem. To najlepsza oferta dla tych, którzy chcą studiować psychologię.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Neuropsychologię:

Absolwent specjalności Neuropsychologia w Collegium Humanum w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • neuroanatomii, neurologii i neurofizjologii,
 • neuroradiologii i rehabilitacji neuropsychologicznej,
 • zaburzeń w obrębie układu nerwowego,
 • diagnozy neuropsychologicznej dzieci i osób dorosłych,
 • terapii neuropsychologicznej.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po specjalności Neuropsychologia:

Absolwent specjalności Neuropsychologia w Collegium Humanum w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przychodniach,
 • szpitalach,
 • placówkach edukacyjnych,
 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • fundacjach i stowarzyszeniach,
 • domach opieki dla osób wykazujących schorzenia neurologiczne.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Komentarze (1)

Marcin odpowiedz

Kierunek zdecydowanie warty uwagi, ja kończę podyplomókę na WSKZ bo u mnie w pracy była potrzebna osoba z tego obszaru przeszkolona, nawet udało mi się dostać dofinansowanie :D