Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Psychologia kliniczna – Collegium Humanum / Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Studia na specjalności psychologia kliniczna w Collegium Humanum w Warszawie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Mózg człowieka, chociaż badany od dawien dawna, wciąż nie jest obiektem, o którym wiemy wszystko. Jak znaleźć odpowiedź i wytłumaczenie naszych reakcji, emocji i zachowania? Dlaczego na jedną zaistniałą sytuację możemy reagować odmiennie? Czy można przewidzieć nasze zachowanie? Podobnych pytań jest bardzo wiele. Osoby, które chciałyby poznać odpowiedź powinny skierować swoją uwagę na Psychologię kliniczną i psychoterapię, która oferowana jest w Collegium Humanum w Warszawie.

Psychologia kliniczna w Collegium Humanum w Warszawie to specjalność proponowana studentom w ramach kierunku Psychologia. Jej priorytetowym założeniem jest przygotowanie do wykonywania zawodu w zakresie zdrowia psychicznego w ujęciu klinicznym. Ma na celu wykształcenie psychologów, posiadających specjalistyczną wiedzę z obszaru psychopatologii, czyli zaburzeń zachowania i osobowości, psychoz, uzależnień oraz zaburzeń lękowych. Osoby wybierające tę specjalność mają w przyszłości wspierać człowieka w jego rozwoju, planować postępowanie diagnostyczne i prowadzić terapię.

Psychologia kliniczna w Collegium Humanum w Warszawie to specjalność, na którą składają się takie zagadnienia jak: psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, psychologia kliniczna dorosłych, psychologia pediatryczna, zaburzenia zachowania i osobowości, psychologia małżeństwa i rodziny, psychologia osób niepełnosprawnych, zaburzenia odżywiania, uzależnienia od środków psychoaktywnych, czy psychologia sądowo- penitencjarna.

Studenci Collegium Humanum uczestnicząc w zajęciach na omawianej przez nas specjalności dowiadują się jak powstają emocje i w jaki sposób człowiek podejmuje świadome i nieświadome decyzje oraz jak mózg odbiera sygnały z otoczenia. Z takim bagażem wiedzy absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w ośrodkach psychoterapii, ośrodkach interwencji kryzysowej, centrach zdrowia psychicznego, klinikach medycyny somatycznej, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, przychodniach i szpitalach psychiatrycznych.

Dokąd na studia? Podobnych pytań, które zadają sobie kandydaci jest bardzo wiele, a znalezienie odpowiedzi czasami bywa niełatwe.

 

Jakie ma Collegium Humanum w Warszawie opinie?

Kamila, studentka Psychologii klinicznej mówi:

„Collegium Humanum w Warszawie to miejsce dla ludzi ciekawych. Ciekawych świata i ludzi. Oprócz solidnej wiedzy otrzymujemy umiejętności, dzięki którym bez problemu odnajdziemy się we współczesnym świecie i dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię kliniczną:

Absolwent specjalności Psychologia kliniczna w Collegium Humanum w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy z pacjentem,
 • prowadzenia efektywnej terapii,
 • metod i narzędzi diagnostycznych i interpretowania wyników,
 • diagnozowania zaburzeń zdrowia psychicznego i patologii społecznych,
 • opracowywania ekspertyz sądowych i społecznych,
 • stosowania profilaktyki zdrowia somatycznego i psychicznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po specjalności Psychologia kliniczna:

Absolwent specjalności Psychologia kliniczna w Collegium Humanum w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach psychoterapii,
 • poradniach małżeńskich,
 • poradniach młodzieżowych,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • centrach zdrowia psychicznego,
 • klinikach medycyny somatycznej,
 • firmach prorozwojowych,
 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • przychodniach i szpitalach psychiatrycznych

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Komentarze (0)