Psychologia sportu

Psychologia sportu

Psychologia sportu

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Psychologia sportu – Collegium Humanum / Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Studia na specjalności psychologia sportu w Collegium Humanum w Warszawie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Psychologia sportu nie jest zbyt starym zagadnieniem, lecz coraz bardziej znaczącym. Istnieje coraz więcej przykładów na to, że sukces sportowy zaczyna się od podejścia, myślenia, nastawienia do wysiłku fizycznego. Psychologia sportu to także łamanie barier, przez które osiąganie sukcesów, będąc w nawet najwyższej formie, jest niemożliwe. Jeśli chcecie przyczyniać się do rekordów, wysokich wyników i wielkich zwycięstw, wybierzcie Psychologię sportu w Collegium Humanum w Warszawie.

Psychologia sportu w Collegium Humanum w Warszawie to jedna ze specjalności na kierunku Psychologia. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat psychologii sportu, a także nabycie umiejętności niezbędnych w praktyce psychologicznej w obszarze sportu i rekreacji oraz poznanie możliwości ich wykorzystania w rozwiązywaniu konkretnych problemów psychologicznych pojawiających się w treningu i walce sportowej. Studenci poznają psychologię rozwojową, neurologię i neuropsychologię, zasady diagnozy psychologicznej, zasady terapii aktywizujących ruchowo osoby niepełnosprawne, jak również formy animacji sportu powszechnego i rekreacyjnego.

Psychologia sportu w Collegium Humanum w Warszawie to specjalność, dzięki której studenci dokładnie rozumieją psychologię odnowy biologicznej człowieka, psychologię treningu sportowego, psychologię grupy sportowej, czy psychologię w rehabilitacji i treningu sportowym osób niepełnosprawnych. Z tak solidnym bagażem wiedzy i umiejętności absolwenci omawianej przez nas specjalności znajdą zatrudnienie w klubach sportowych, klubach fitness, ośrodkach sportu i rekreacji, placówkach edukacyjnych, klinikach i ośrodkach rehabilitacji, sanatoriach i uzdrowiskach.

Psychologia sportu to specjalność, którą oferuje omawiana przez nas uczelnia. Dobrze wiemy, że jest to niezwykle ciekawe zagadnienie, ale czy warto podjąć naukę w jego kierunku?

 

Jakie ma Collegium Humanum w Warszawie opinie?

Basia, studentka Psychologii sportu mówi:

„Zawsze chciałam pracować z ludźmi, a na dodatek interesuję się sportem i sama niegdyś trenowałam. Dobrze wiem, jak wiele znaczy odpowiednie podejście do samego siebie w przypadku sportu. Specjalność, którą chciałam zgłębić znalazłam w Collegium Humanum w Warszawie i wiem, że był to najlepszy wybór.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię sportu:

Absolwent specjalności Psychologia sportu w Collegium Humanum w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • psychologii i medycyny sportu,
 • diagnozy psychologicznej,
 • metod pracy psychologa w zespole szkoleniowym,
 • treningu sportowego,
 • neurologii i neuropsychologii,
 • animacji sportu powszechnego i rekreacyjnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po specjalności Psychologia sportu:

Absolwent specjalności Psychologia sportu w Collegium Humanum w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • klubach sportowych,
 • klubach fitness,
 • ośrodkach sportu i rekreacji,
 • placówkach edukacyjnych,
 • ośrodkach rehabilitacji,
 • sanatoriach i uzdrowiskach.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Komentarze (0)