Psychologia zwierząt

Psychologia zwierząt

Psychologia zwierząt

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Psychologia zwierząt – Collegium Humanum / Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Studia na specjalności psychologia zwierząt w Collegium Humanum w Warszawie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Można być tylko zadowolonym z faktu, że żyjemy w czasach, w których zwraca się uwagę na dobro zwierząt. Chociaż wydaje się to nieprawdopodobne, ale dopiero teraz dochodzi do nas myśl, że zwierzę czuje, odczuwa ból, posiada emocje i potrafi te uczucia skierować w stronę człowieka. Dlatego, w Collegium Humanum powstała ścieżka kształcenia poświęcona tym, którzy mogą być naszymi przyjaciółmi.

Psychologia zwierząt jest jedną ze specjalności, którą można wybrać w bogatym programie kierunku Psychologia. Stanowi ona innowacyjne połączenie biologii, weterynarii, psychologii, rolnictwa i nauk społecznych. Interdyscyplinarny charakter specjalności pozwala na poznanie zagadnień związanych ze sferą psycho- i neurofizjologiczną zwierząt, jak również na pozyskanie kompetencji w zakresie oceny zachowania się zwierząt, diagnozowania i rozwiązywania problemów behawioralnych oraz optymalnych warunków utrzymania, szkolenia i użytkowania zwierząt z uwzględnieniem ich dobrostanu.

W ramach specjalności Psychologia zwierząt w Collegium Humanum w Warszawie studenci uczestniczą w następujących zajęciach: anatomia zwierząt, neurologia i neuropsychologia, fizjoterapia zwierząt, metodologia badań behawioralnych, biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt, genetyka ogólna i behawioralna, biologia zwierząt i wszystkich grup użytkowych, etyczne i prawne aspekty badań na zwierzętach, metody oceny dobrostanu zwierząt, behawioralna i fizjologiczna adaptacja zwierząt do środowiska, psychologia uczenia, treningu i modyfikacji zachowań zwierząt, doradztwo behawioralne.

Specjalność Psychologia zwierząt w Collegium Humanum w Warszawie przygotowuje teoretycznie i praktycznie do zawodu psychologa w pracy ze zwierzętami w oparciu o pogłębioną wiedzę z zakresu behawioru różnych gatunków zwierząt. Co za tym idzie, absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w ogrodach zoologicznych, ośrodkach szkolenia zwierząt, schroniskach i zakładach opieki dla zwierząt, hodowlach zamkniętych, rezerwatach, hodowlach terapeutycznych, gabinetach terapii zwierząt.

Psychologia zwierząt to coraz popularniejsze zagadnienia, lecz nie występuje szeroko w ofertach dydaktycznych polskich uczelni. Możemy ją znaleźć na kierunku Psychologia, który oferuje omawiana przez nas szkoła wyższa.

 

Jakie ma Collegium Humanum w Warszawie opinie?

Magda, studentka Psychologii zwierząt mówi:

„Różnorodne specjalności, w tym Psychologia zwierząt najlepiej świadczy o tym, że Collegium Humanum w Warszawie to nowoczesna uczelnia.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię zwierząt:

Absolwent specjalności Psychologia zwierząt w Collegium Humanum w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • potrzeb emocjonalnych zwierząt,
 • anatomii zwierząt,
 • związków pomiędzy bodźcami a reakcjami u zwierząt,
 • doradztwa i terapii behawioralnej,
 • metod oceny dobrostanu zwierząt.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po specjalności Psychologia zwierząt:

Absolwent specjalności Psychologia zwierząt w Collegium Humanum w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • ogrodach zoologicznych,
 • ośrodkach szkolenia zwierząt,
 • schroniskach i zakładach opieki dla zwierząt,
 • hodowlach zamkniętych,
 • rezerwatach,
 • hodowlach terapeutycznych,
 • gabinetach terapii zwierząt.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Komentarze (0)